Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Om Produkt och bild - Mjölby

Produkt och Bild - Mjölby var ett samverkansprojekt mellan Mjölby kommun, Östergötlands länsmuseum och Kulturarv Östergötland. Syftet var att dokumentera och tillgängliggöra Mjölby kommuns industrihistoriska kulturarv.

Dokumentationen inriktade sig främst på bilder och produkter från kommunens industriella utveckling, men berör även arbetsliv och industriutveckling i stort.

Projektets intensiva del avslutades försommaren 2002. Då hade en databas med många hundra bilder byggts upp på Östergötlands Länsmuseum. Denna databas finns tillgänglig på museet. 

I arbetet med Produkt och Bild i Mjölby kommun har en mängd olika källor använts. Vi har haft mycket stor nytta av material som personer i kommunen har delgivit oss eller tipsat oss om. Litteratur och annat material har även hämtats utifrån.

Fotografierna som ju utgör stommen i projektet har insamlats huvudsakligen från välvilliga privatpersoner, föreningar, företag och förstås Mjölby kommun. En stor del bilderna på industriprodukter är nytagna av Eva Lundblad på Länsmuseet. Vi är tacksamma för dessas bidrag utan vilket projektet vore omöjligt.

Mjölby kommuns industrihistoria uppvisar en stor bredd. De olika orterna har präglats av sina geografiska och strukturella förutsättningar liksom av enskilda personers drivkraft.

Industri i Mjölby kommun

Spannmåls- och livsmedelsindustri

En av de tidigaste och viktigaste rörelserna har varit spannmålshanteringen. Kvarnar har funnits i trakten i hundratals år. Kring Svartån och andra vattendrag uppfördes ett stort antal kvarnar som tidigt tog emot spannmål från den omkringliggande landsbygden. Mjölby liksom Öjebro utanför Skänninge är speciellt intressanta platser i det här avseendet. I lilla Öjebro fanns vid mitten av 1700-talet inte mindre än 17 kvarnar inom ett litet geografiskt område.

Livsmedelsindustrin har också funnits väl representerad i kommunen. Här har under senare delen av 1900-talet inte minst Mantorp utmärkt sig med företag som Mantorpsköket, Dackebageriet med flera.

Trävaruindustri

Närheten till de stora skogarna i söder har också givit upphov till en livaktig trävaruindustri. I trakterna kring Mjölby, men också på andra håll har mängder av snickerer och andra träindustrier sysselsatt stora delar av befolkningen periodvis. Mjölbyföretag som Högberg & Hultner och Mjölby Intarsia (Fanerami) har tillverkat produkter som sålts långt utanför kommunen. Mycket av virket har kommit från de många sågverken i kommunen.

Verkstadsindustri

Verkstadsindustri har betytt mycket för Mjölby kommun. Idag är Bygg och Transportekonomi (BT) kommunens största industri. BT har med åren byggts ut från en ganska blygsam verksamhet till en världsomfattande sådan. Här finns också Bröderna Brodd AB i Skänninge, som började med borsttillverkning i liten skala och som med tiden övergick till att tillverka stora sopmaskiner och tillbehör till dessa. Ett annat exempel är naturligtvis Väderstad verken som gör jordbruksmaskiner och jordbruksredskap. I Spångsholm finns kommunens enda bruksmiljö. Här har Spångsholms bruk länge tillverkat spik, ståltråd och liknande produkter.

Textilindustri

Textilindustrin ska inte heller underskattas. ARTEX och Holmérs i Mjölby liksom exempelvis Engens i Skänninge har sysselsatt framförallt stora delar av den kvinnliga arbetskraften.

Källmaterial – ett urval:

BT-koncernen – En historik (opublic. stencil)

Det expansiva Mjölby, 33 företag i Mjölby kommun presenterar sig, 1985

Diverse tidningsartiklar

Gamla Mjölby, Mjölbybor berättar, ABF, 1989

Gamla Mjölby 2, Mjölbybor berättar, ABF, 1992

Gamla Mjölby 3, Mjölbybor berättar, ABF, 1995

Industrihistorisk inventering, Mjölby kommun, Väderstad samhälle i Väderstad socken, studiecirkelarbete

Mantorp - förr och nu, Conny L A Petersson, 1992

Mjölby kommuns hembygdsråds årsbok, 1997

Mjölby stad – en bildkavalkad, 1970

Weibullsholm 70 år, en minnesskrift, 1941

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram