Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Logotyp och bildurval - Produkt och bild Finspång

Finspång

Finspångs kommun är fortfarande en utpräglad industrikommun. Andelen av de yrkesverksamma som är anställda inom tillverkningsindustrin är mycket högre än genomsnittet för Östergötland och Sverige.

Den goda tillgången på skog, vatten och malmfyndigheter har lämpat sig för en mycket tidig och stark industrialisering av bygden. Redan under tidig medeltid förekom gruvbryning i trakten och den östgötska bergslagen hade sitt centrum i Finspångstrakten. Efterhand växte hyttor upp på många ställen och så småningom anlades, vid vattendragen, hamrar för utsmidning av järnet. På 1500- och 1600-talen förbättrades metoderna och de första bruken anlades i trakten. Här kan Sonstorp och Finspång nämnas som ett par av de tidigaste.

Bruken i Finspångsområdet fick snart överge det egna järnet och köpa in råvaran från annat håll. De egna gruvorna blev tidigt olönsamma. Många av bruken gick från stångjärnsproduktion mot alltmer förfinade produkter. I Hävla tillverkades hästskor, i Igelfors liar, i Borggård redskap och i Grytgöl järntråd. Finspångs bruk knöts tidigt till den svenska krigsmakten och blev under lång tid en av Sveriges viktigaste vapensmedjor. Kanoner från Finspång försåg svenska och utländska arméer med kanoner ända fram till början av 1900-talet.

Finspångs kommuns industrihistoria präglas naturligtvis inte bara av järnvarutillverkning, även om den har varit påfallande viktig. Sågverk, träindustri, livsmedelsindustri och kvarnar har givetvis funnits här som på andra håll i landet. I Rejmyre utvecklades redan under tidigt 1800-tal ett glasbruk som tidvis varit ett av de ledande i landet.

Under 1900-talet fick många av de gamla företagen problem och var tvungna att lägga om sin produktion eller lägga ned. Nya företag föddes. Idag har de kvarvarande bruken ytterligare utvecklat sina produkter och blivit alltmer specialiserade. Flera av dem fungerar också som underleverantörer till större företag. I Finspång lever det gamla bruksamhället kvar i stadsbilden, men också genom de företag som nu för arvet från bruket vidare. Alstom, SAPA och Outokumpu är idag dominerande i Finspång, men det finns i huvudorten och i kommunen i övrigt ännu en påfallande hög grad av tillverkningsföretag inom en rad olika områden.

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram