Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Arbetare i snickeri

Trävaru- och hantverk

Mjölby Intarsia

Tavla i intarsiaDet företag som senare kom att bli Fanerami anses ha startats 1909 av Knut Werner Dahlström. Han var född i Tunaberg i Södermanland den 11 januari 1878. Dahlström började som snickare vid gamla Stuverums möbelfabrik, där han blev delägare. Stuverums möbelfabrik drevs som ett kooperativ och tillverkade i huvudsak kvalitetsmöbler, varför intarsia importerades från bland annat Tyskland. Dahlström fick ett uppslag: Varför köpa när vi kanske kan tillverka det i Sverige och kanske rent av här i Mjölby?

Dahlström började nu så smått att försöka sig på att såga och skära ut detaljer, som han sedan sammanfogade i fria mönster. En symaskin lyckades han göra om till en fanérsåg och det blev bara bättre och bättre. Så kom han fram till att försöka på egen hand att fabricera intarsiainläggningar för avsalu. Han hade redan fått ett eget litet hörn på Stuverum. Kanske kunde man livnära sig på detta arbete.

Dahlström slutade på Stuverum 1911 och ingick 1912 kompanjonsskap med Wiktor Gidlund. De bildade en rörelse för att tillsammans framställa ledstänger och intarsia. Dahlström kom från 1917 att helt inrikta sig på intarsia i den av honom redan 1909 bildade Mjölby Decoupeurfabrik. Innan rörelsen flyttade till Egebybacken, var den en tid belägen i den så kallade Norrgårdens slöjdstuga, belägen på höger sida av backen ned till Norrgårds holme.

1917 ombildades Decoupeurfabriken till aktiebolag med namnet Mjölby Intarsia. Dahlström fortsatte att ägna sig åt maskintekniska problem och gjorde många förbättringar vad gäller fanér och intarsiaarbeten. 1943 överläts aktiemajoriteten till sonen Gösta Dahlström.

Under 1930-talet levererades stora inläggningar till bland annat våra större passagerarfartyg, i synnerhet till de båtar, som gick i trafik mellan Sverige och Nordamerika. Allt större intarsiaarbeten beställdes till bankpalats och andra byggnader av offentlig karaktär. Således ritade Einar Forseth för LO-borgen ett stort montage, som sattes ihop av Mjölby Intarsia.

Att arbeta fram intarsiainläggningarna var ett riktigt precisionsarbete, minst lika viktigt för framgången var förarbetet; det konstnärliga designarbetet. Här ska Erik Mattsson nämnas. Denne västgöte var under många år konstnärlig ledare på Mjölby Intarsia. Hans arbeten visar prov på en stark konstnärlig känsla. Hans verk kunde bestå av över 30 olika träslag.

Målat porträtt av Gerhard MalmbergEn annan viktig person var Gerhard Malmberg, född i Ekeby, men boende i Mjölby nästan hela livet. Denne Malmberg utmärkte sig speciellt genom sina intarsiaporträtt, som han enligt uppgift var den ende i världen som kunde utföra. Gustav V, kronprins Gustav Adolf och den finske fältmarskalken Mannerheim avbildades alla på detta sätt av Malmberg.

Med tiden kom intarsian ur modet, samtidigt som hantverket blev för dyrt. Mjölby Intarsia övergick till annan fanérproduktion under namnet Fanerami.

Bo Jansson, efter utkast av Berndt Möller.
Ur Mjölby kommuns årsbok 1997 (något omarbetad)

Olssons Möbelfabrik.

Sadelmakaren och möbelfabrikanten Johannes Ohlsson var en banbrytare inom möbelindustrin i Mjölby. Johannes föddes 1854 i Kågeryds församling i Skåne, utbildade sig till sadelmakare och blev känd för stor skicklighet i sitt yrke. År 1880 kom Johannes till Mjölby där han stannade ett år. Som andra hantverkare på den tiden ambulerade sadelmakarna mellan gårdarna och utförde arbetena på respektive platser. 1887 återvände han till Mjölby och lät uppföra fastigheten Föreningsgatan 3 och inredde i källarlokalen sadelmakeriverkstad. Nästan samtidigt öppnade han en möbelaffär i en liten uthusbyggnad. Hantverksmässigt tillverkade möbler inköptes till att börja med för affärens räkning, med tanken på fabriksmässig tillverkning av möbler växte sig starkare och när Ohlsson lät uppföra en annan fastighet på motsatta sidan av Föreningsgatan byggdes också en liten fabrikslokal.
Divaner var på den tiden en möbel i ropet och fabrikationen inriktades huvudsakligen på tillverkning av divanstommar som såldes vida omkring. Ohlssons framåtanda drev honom snart till möbeltillverkning i större skala och en större fabrik uppfördes på den plats Mjölby Mössfabrik var belägen. Här sysselsattes ett stort antal arbetare inom möbelbranchen och tillverkningen omfattade olika slags möbler. Johannes Ohlsson blev kvar i Mjölby till sin död 1930 och fick under sin livstid uppleva hur nya liknande företag uppstod som han så att säga lagt grunden till.

Olssons Möbelfabrik, personal
Personalstyrka Olssons Möbelfabrik

Högberg & Hultners snickerifabrik.

Snickerifabriken startades 1901. I början tillverkades klockfodral i trä och symaskinsbord. Senare framställdes radiolådor för Luxor i Motala och Philips i Norrköping. Så småningom även TV-lådor. Som mest hade företaget 1942 150 anställda. 1960 flyttades fabriken till Lundby industriområde. Under de senare åren tillverkades mest kontorsmöbler. Driften upphörde 1998 efter att företaget gått i konkurs.

 

Högberg & Hultner Snickerifabrik på Föreningsgatan 9-11.
Högberg & Hultner Snickerifabrik på Föreningsgatan 9-11. 

Från Högberg & Hultners snickerifabrik. Per Lindell, Fanérlagare
Från Högberg & Hultners snickerifabrik. Per Lindell, Fanérlagare

K E Karlssons möbelfabrik

K E (F R) Karlsson startade möbelfabrik vid dåvarande Svartmannagatan
nr 5 (Axel Träffs gata). Där drev han rörelsen fram till 1939 då han flyttade in i nybyggda, moderna lokaler på Kyrkogatan (se bilden). Han drev fabriken till 1945 då de såldes till Korbecks möbler från Linköping, som drev rörelsen till 1947, då firman gick i konkurs. Därefter övertogs lokalerna av Mjölby Ledstångsfabrik.

 möbelfabrik vid dåvarande Svartmannagatan nr 5 i Mjölby (Axel Träffs gata).
Moderna lokaler på Kyrkogatan.

Mjölby Ledstångsfabrik

Mjölby Ledstångsfabrik anlades 1907 av O Wiman vid Svartmannagatan (nuv Axel Träffs gata). 1912 övertogs firman av P W Gidlund (1878-1943) och K W Dahlström (1878-1966). Den senare lämnade företaget 1917 och startade det som skulle bli Mjölby Intarsia. Gidlund drev fabriken i Ävkulla till 1946, då man flyttade till Kyrkogatan 23 i nybyggda lokaler. 1948 flyttade man åter, till Kyrkogatan 28. Firman avvecklades 1971.

Mjölby Ledstångsfabrik, annons.
Mjölby Ledstångsfabrik, annons.

Mjölby Tunnbinderi

År 1890 startade Lars August Törnqvist från Linköping tillverkning och försäljning av smördrittlar mm under firma August Törnqvist Mjölby Tunnbinderi. Företaget ver beläget på Kyrkogatan 17. Verksamheten upphörde 1948.

Mjölby Tunnbinderi.
Mjölby Tunnbinderi.

Exempel på produkter

Fanerami/Mjölby Intarsia. Ädelträfanér av olika trädslag.
Fanerami/Mjölby Intarsia. Ädelträfanér av olika trädslag.

Högberg&Hultner Tv-låda tillverkad på fabriken.
Högberg&Hultner Tv-låda tillverkad på fabriken.

Widströms möbelfabrik. Ritning på soffa, 1910 års modell.
Widströms möbelfabrik. Ritning på soffa, 1910 års modell.

Mjölby Möbelverkstad. Pinnstol.
Mjölby Möbelverkstad. Pinnstol.

Reiners möbelfabrik - Soffa.
Reiners möbelfabrik - Soffa.

 

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram