Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Om projektet

Industrierna i Finspångs kommun är av ganska varierande slag. Det första man kanske tänker på är järnhanteringen, men det finns också en omfattande skogsindustri och vi finner även det vitt kända glasbruket i Rejmyre inom kommunen.

Industrins utvecklingshistoria i kommunen är intressant och betydelsefull. Det finns ett digert material på många håll och det är viktigt att det bevaras, dokumenteras och görs tillgängligt.

OM PROJEKTET

Produkt och Bild Finspång var ett samverkansprojekt mellan Östergötlands länsmuseum, Kulturarv Östergötland och Finspångs kommun.

Syftet var att dokumentera och tillgängliggöra Finspångs kommuns industrihistoriska arv.

Dokumentationen inriktar sig i första hand på bilder och produkter från kommunens industrier, men det handlar också om arbetslivet och industrins utveckling i stort.

Arbetet skedde i etapper och på olika håll. Fotografier och avfotograferade produkter skannades och registrerades. Allteftersom projektet framskred byggdes en databas upp med det insamlade materialet. Vid sidan av detta arbete sammanställdes historik och listor över företag et cetera.

Projektet publicerade fortlöpande Kulturarv Östergötlands hemsida.

På olika platser i kommunen arrangerades möten om projektet, men också  föreläsningar/visningar relaterade till kommunens industrihistoria.

Denna dokumentation blir ett sätt att uppmärksamma den industriella verksamheten i kommunen och den kommer också att berika länsmuseets digitalt lagrade information, liksom bli en del av Kulturarv Östergötlands arbete med att tillgängliggöra vårt läns kulturhistoria.

KÄLLOR

I arbetet med Produkt och Bild i Finspångs kommun har en mängd olika källor använts. Vi har haft mycket stor nytta av material som personer i kommunen har delgivit oss eller tipsat oss om. Litteratur och annat material har även hämtats utifrån.

Fotografierna som ju utgör stommen i projektet har insamlats huvudsakligen från välvilliga privatpersoner, föreningar, företag och förstås Finspångs kommun. En del av bilderna på industriprodukter är nytagna av Eva Lundblad på Länsmuseet. Vi är tacksamma för dessas bidrag utan vilket projektet vore omöjligt. Industriminnesbilderna på den här hemsidan finns också i den databas som byggts upp på länsmuseet. Där kan man enkelt hämta information om vem som levererat vilken bild.

Källmaterial – ett urval

Helmfrid Björn, Tre sekler med Häfla Bruk (Linköping, 1989)

Helmfrid Björn, Sonstorp-Det gamla järnbruket vid Emmaån (Norrköping, 1990)

Kugelberg, Vilhelm, Fiskeby Fabriks Aktiebolag skogar (Finspång,1954)

Lindberg, Gösta, Aluminium i Sverige (Örebro, 1973)

Lindvall, Torild (red), Finspångsboken (Finspång, 1987)

Malmberg, Arne, Seklernas Finspång-en industrisaga utan slut… (Finspång, 1963)

Nisbeth, Åke, Fogelberg, Torbjörn, Reijmyre glasbruk (Linköping, 1960)

Nordström, Alf, Bergsmän och brukspatroner (Stockholm, 1972)

Pettersson, Östen (Vreta Klosters HBF), Hällestads bergslag (Linköping, 1995)

Widelius, K. G., Risingebygd (Finspång, 1950)

Stämningsbilder från en smedja (Igelfors)

Igelfors Bruk 1891-1941, jubileumsskrift

Till ovannämnda källor tillkommer tidningsartiklar, produktkataloger, filmer etc.

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram