Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Igelfors bruk

Industriarbetare i Igelfors brukTvå mil norr om Finspång ligger Igelfors. Namnet kommer av allt att döma av den förste smed i trakten som började framställa produkter av järn i större serier. Denne hette Sven Igelström och kom inflyttande från Lerbäck i Närke i mitten av 1800-talet.

Under 1860-talet växte två bruk upp parallellt i trakten, dels Igelfors Stångjärnsbruk, dels Nyhammars spikbruk. 1891 slogs de båda bruken samman och därmed föddes Igelfors bruks AB.

Den förste verkställande direktören i bolaget var John Odelberg, vilken innehade posten fram till sin död 1913. 1891 fanns vid Igelfors två smedjor (en övre och en nedre), två kolhus, stall och ladugård samt sex bostadshus. Efterhand som verksamheten växte så utökades också bebyggelsen med fler arbetarbostäder, verkstäder med mera.

Igelfors bruk kopplas framförallt samman med lietillverkning. Redan från början dominerade denna produkt brukets produktion. Strax efter sekelskiftet 1900, framställdes 250 000 liar om året, eller omkring 1 000 liar om dagen. Liar med märkningen ”Kron-lien” eller ”Banko-lien” från Igelfors exporterades till många länder i Europa liksom till USA, Sydamerika och Australien. Fram till 1950 var liar företagets dominerande produkt. Med jordbrukets omvandling minskades emellertid efterfråga alltmer och den definitivt sista lien som smiddes vid Igelfors lämnade bruket 1972.

Andra produkter tog vid och hamrarna i Igelfors övergick alltmer till att bearbeta detaljer till andra företags produkter. Kunder som Volvo och Saab-Scania försågs med smidda detaljer till sina lastvagnar och traktorer exempelvis. Ett visst utrymme fanns ändå för färdigsmidda specialprodukter. En sådan var de klätterskor av stål som telearbetarna använde när de klättrade i telestolpar.

Parallellt med smidesverksamheten, som alltså har en gammal historia och tradition i Igelfors, växte det på 1970- och 80-talen upp en avdelning i Igelfors med inriktning mot produktion av portar, lastbryggor med mera. Denna avdelning har numera blivit en mycket viktig del av dagens Igelfors bruk.

Exempel på produkter

Märken som suttit på liar tillverkade på bruket.
Bild: Märken som suttit på liar tillverkade på bruket.

 Dörr tillverkad på bruket.
Bild: Dörr tillverkad på bruket.

Liar tillverkade på bruket.
Bild: Liar tillverkade på bruket.

Liar av olika storlekar. Liarna, tillverkade i Igelfors, har hängts upp på väggen för att visa olika modeller.
Bild: Liar av olika storlekar. Liarna, tillverkade i Igelfors, har hängts upp på väggen för att visa olika modeller.

Personal på Igelfors bruk samlad kring en lie tillverkad på bruket.
Bild: Personal på Igelfors bruk samlad kring en lie tillverkad på bruket.

Varumärken som suttit på liar tillverkade i Igelfors.
Bild: Varumärken som suttit på liar tillverkade i Igelfors.

Bilder från bruket

Tillverkning av liar på Igelfors bruk. Sivert Grundström slätar, Hubert Gustavsson är dräng.
Bild: Tillverkning av liar på Igelfors bruk. Sivert Grundström slätar, Hubert Gustavsson är dräng.

Tillverkning av liar. Folke Samuelsson räcker ut lieämnet, dvs slår ut ämnet med hjälp av hammare till liens rätta storlek, 80-90 cm.
Bild: Tillverkning av liar. Folke Samuelsson räcker ut lieämnet, dvs slår ut ämnet med hjälp av hammare till liens rätta storlek, 80-90 cm.

Personalen vid bruket.
Bild: Personalen vid bruket.

 Tillverkning av liar.
Bild: Tillverkning av liar.

Slipning av liar tillverkade på bruket.
Bild: Slipning av liar tillverkade på bruket.

Slipning av liar tillverkade på bruket.
Bild: Slipning av liar tillverkade på bruket.

Tillverkning av liar.
Bild: Tillverkning av liar.

Tillverkning av liar. Folke Samuelsson gör ämnen.
Bild: Tillverkning av liar. Folke Samuelsson gör ämnen.

Henrik Grundström pänar.
Bild: Henrik Grundström pänar.

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram