Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Postcard från Ekman medskickat i brev hem till föräldrarna.

Revolutionen i Mexico 1911

Ögonvittnen till kriget berättar i brev hem vad de upplevt.

Brev 553 från El Paso, Texas 15 febr 1911 till Bästa Föräldrar och Syskon! 
(...) Her har varit ett fasligt lif på gränsen med Revolsjonen det har warit sirka 1200 man som belägrade staden för over en vickas tid från 2 sidor Men nu har di gott igen och skall möta en jenearal som commer upp med 2000 men från Hufvudstaden i Mexciko men de har bränt alla brygor på jenvägen för öfver 100 mil ner i Landet, och di har endast haft ett slag her på grensen och det blef ej så många sjutna de meste var soldater, en cirka 70 man. 

Men det versta war att Swen och jag låg af från arbete i Lördags att se slaget för det war bestämt att de skulle taga staden den dagen så wi låg Hella dagen bakom en jenvägsbanke men de Lushundarna sjöt ej ett skott så wi fick gå hem ganska nedslagna i Hågen. Men det commer nog en waker dag och jag hopas till Lif och själ att di stackas Revolsjonära patiet winner för di ä ganska nedtryckta under det mexcikanska Oket(...). 

Brev 560 från El Paso, Texas 24 april 1911 Bästa Syster 
(...) Och det må du tro är ganska underligt i El Paso. Jag nu har staden kros gränsen varit belägrat för en wickas tid med en 4000 man af Revolsjonära patiet Så wi wentar warje dag att få hörra kanonernas sång Wi can se kanonerna som äro förlagda över staden och di har bejärt att staden måste jiva upp innom 5 dagar eljes sjuter di den i aska, och Rejeringen har endas 700 man der, 

Jag gick över floden i söndag afton och geck in i Revolsjonära Lägret och såg deras saker der war många amerikaner med dem som skall beganna kulspruter att sjuta ned staden med om di ej får fred som di will hava, di betaler bra pengar för goda jevers sjutare, men många af dem såg ganska ruskiga ut en del, Indianer med bågar och Pilar, och jag tror att di ej kunde förra stor skada med dem, som di såg ut (...) 
Joe Eckman

her är vad de begraver dem utanför sjykogarden man har stulet en del av deras klader och skor jag sag denna högen men uppfyllda med jord det war några hundra i graven

Brev 555 från El Pasa, Texas Maj 15 1911 till Bästa Moder 
(...) Men här har warit ett farligt lif en wickas tid ty kriget bröt ut en wicka från idag, och Revolsjonära sidan tog staden Över gränsen och det warade i 2 nätter och 3 dagar som wi cunde ej såva en blund för kulspruter och kanonernas hemska sång, och många blef sjutna på dena sidan gränsen ty kanonskott och granater och kulspruter war ej tysta en enda sekund, på 48 timmars tid så ni må tenka hur dant det war her, på tordagen gick Sven och Jag över gränsen och såg på staden, och det war det gräsligaste jag någonsin har set, der såg man wad kulsprutorna hade jort sitt hemska arbete. 

Folk hade legat i Högar på gatorna och blodet hade flutet i Renstenarna i strömmen från folk och Hestar, och somma hade legat i 2 dagar her i Hettan somma sårrade och andra döda så det war en farlig lukt, men de tog och sjörde bort den i wanliga dyngwannar och brände upp alla de döda. Rejeringen soldater utjöta fotojen på deras kläder och brende dem tillsammans med hestar och andra jur som hade blivit sjutna, men the Revolsjonära soldaterna begrofs i gravar, som the fångatagna soldaterna fick gräva, och många Hus war ned sjutna jems med gatan och en massa upbrenda av båda siderna Jag och Sven stod på trappan af stasjonshuset och såg en del af slaget men, kulorna började, att wina kring öronen så wi war twunna att gå ned (...) 
Joe Eckman 

Källa: 
Kinda Lokalhistoriska arkiv 
Bilder arkiv 19:13 
Avskrifter: Ing-Marie Wallin 

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram