Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Det fanns hjälpmedel med språket för emigranterna. Här är en skrift som heter " yenki sounds n:o 1- skriven i tranås 1939 med aron johanson som editor.

Språk

Det var viktigt att lära sig språket.

Brev 1 Gilsburg nov 1848 till föräldrarna Johannes Larsson, Gölingstorp 
(...) Jag Lefver nu i Gilsburg hos En bonde wid namn Dönd - men dät är swårt i början att förstå Ängelska språket - Det war En herreman wi namn Bratten som reste öfver i från Götteborg - som wi hadde i sällskap til Cikago - och han förstodo ängelska språkett, så myckett - så han kunde gifva di resande underrättlese om många delar som inte förstodo språket - 

om man behöfver att kjöpa någott som man är i behof om, på resan - och tallar swenska så får man till swar ja förstår icke vad ju säger. Bröd kallas Brädd - smör kallas butter - ost kallas skes, Fläsk kallas Pork - skött kallas mit - Öl kallas strängbier - swagdricka kallas smalbier starka drycker såsom brännvin kallas - En del Wiski, En del bränndi - räknesättet på ängelsak är så Lunda wån tå tre få fej six säfven Et najen ten lefwen tolf - tolf sent är En bets - 25 sent är två bets - 4 bets är En half dåller.(...) 
Adresen till mig på bref - är Nordamerica. Newyork Elinöis nakscontry - Wickttorja Jonas Hedström 
Di som tänker att resa öfwer till America nästa vår - så will jag råda dem att di tager wägen åt Elinöjs nakskontri och Handofver - om di sedan vill resa åt ajowa - så sägs det wara ginare att gå den wägen 
Eric Johansson. 

===

Brev 231 daterat Molin den 14 mars 1859 goda svåger 
(...) Jag får även omtala att Det är Dåliga tider i America här är ingen av de älste i america Som mins En Sådan Swår tid Som här warit nu i Ett och Ett Halft års tid men det borgar att blifa betre nu De Som komer hit nu i från Swerje och har famelj Dem Spår jag Olycklige men för ungt arbetsamt folk Såsom Drängar och Pigor äro icke faligt för Di kan Reda Sig gott men Jag råder ingen att Resa hit för Det är nog Swårigheter för war och En i borjan inan man kan tala något så man kan Reda Sig ingen Som går ifrån Swerget betänker Det forr än Di komer här Då En inte kan tala Ett ord Eller förstå något utan Di får gå Som Dumbe och Di får tekna för en men nu Reder Jag mig Gott men Gamelt folk kan aldrig lära något men barn lärer ganska fort De som woro De rikaste när Jag kom här De äro De utslaste nu for Det har ganit kongkurs öfer alla De Som har warit i Stora afärer och Handlingar (...) 
Tecknar C W Danielsson 

===

Brev 1510 från Cassady Corner, Vebster Co Iowa, Mars 1888, till 
Anna Svensson i Hult 
(...) Herran han styrer alt till det bästa. å vi är så långt borta från eder Gamla vänner så långt bort från den plats där vår vagga stod. ock möter oss mycket som är främmande och Nytt ock hörer främmande språk talas ock öfverallt främmande Ansikten och ovanliga föremål alt nya sätt ock seder. män jag har ej funnit annat än alla är så vännerliga ock snälla mot oss jag vill ej tillbaka till Sveden(...) 
Maria Lovisa Anderson 

Det fanns också hjälp för att skriva brev, även kärleksbrev. Leachmans`s Svenskt-Engelskt och  Engelskt-Svenskt Ficklexikon tryckt i Minneapolis, Minn 1901.Bild: Det fanns också hjälp för att skriva brev, även kärleksbrev. Leachmans`s Svenskt-Engelskt och Engelskt-Svenskt Ficklexikon tryckt i Minneapolis, Minn 1901.

Brev 326 Dagus Mines Elk Co Pa april 1888 till Karl Johan Larsson i Krutebo 
som skriver om sitt arbetar i en kolgruva och fortsätter sitt brev 

(...) folk finnas nog så att man är ej säker om arbete när man kommer hit till detta land och hinnan man kan talla för sig är det svåraste man kan tänka sig, en kan ej fråga någon efter Arbete di sär nog det är så många svänskar i Amerika jag det kanhända det är di har det minsta Arbetet(...) 
Oskar Andersson 

===

Brev 490 från Pullman 3 febr 1901 Älskade föräldrar och syskon. 
(...) Jag går i skolan varje kväll och lär mig att skriva och stava engelska det är ganska hårt att arbeta om dagarna och gå på skolan om kvällarna men jag är nötsagad att jora det ty det är ganska svårt att lära sig att stava engelska men förutan att kunna skriva kommer man ingen städes i detta landet (...) 
Josef Ekman 

Källa: 
Kinda Lokalhistoriska arkiv 
Avskrifter: Ing-Marie Wallin 

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram