Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


International aviation meet in Chicago 1911.

Teknikens århundrade

C G Swanson var en i publken vid luftseglingen i Chicago 1911.

Brev 629 från Pullman Ill Dec 7 1906 till Ömt älskade Föräldrar och Syskon! 
(...) Pullman Comp har börjat att bygga sina järnvägs wannar af stål så att jag arbetar på dem, Det finnas ej så stor träbit i dem som man can peta sig i en tand med, men dom kostar goda pengar men äro owanligt fina (...) 

===

Brev 1581 Wheatfield, Indiana, USA 5 september 1911 till Kära broder och svägerska! 
(...) Utaf nutidens stora under måste inberäknas luftseglingen hvilket är märkvärdigt att se på. Före en kort tid gynnades jag ett tillfälle att se täflingar i Chicago hvar 34 stycken deltogo och jag erkänner att jag var mycket förundrad öfver deras mästerliga förevisningar och täflingar både på höjd, snabbhet och konstnärliga utförande. 

När man tänker på tiden 1814 då Fulton först förevisade ångbåten på husdonfloden och kort efter Erickson, Stephenson med flera med sina locomotiv samt alla sedan derifrån utvecklade apparater på ångans och elektricetens områden så måste det inrymmas att det sednaste århundradet har varit ovanligt kort för utförandet af all uppfinning. Och nu sedan jorden, hafven och luften äro uppfylda med transportationsmedel, hvart skola de sedan taga vägen för nya fält?(...) 
C G Swanson 

Källa: 
Kinda Lokalhistoriska Arkiv 
Avskrift: Ing-Marie Wallin

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram