Skiss resenärer vid hamn

EMILE

EMILE var ett samarbetsprojekt mellan fem europeiska länder om utvandringen från Europa till Amerika under  1800-talet. Projektet leddes av personer i Linköpings- och Kindatrakten.

Här kan man läsa om bakgrunden till emigrationen och följa många spännande levnadsöden som startade i Sverige och fortsatte i Amerika. Ibland återvände de till hemlandet. 

Utgångspunkten till informationen är de 2 500 brev, från emigranter, som finns samlade i Kinda. Några av dem kan du läsa på hemsidan. Samlingen har använts för att hitta beskrivningar av emigranternas överresa, varför de utvandrat, hur deras första tid i Amerika var och så vidare. 

Avsikten är också att visa på andra spår våra emigranter lämnat efter sig såsom foton, sånger med mera. För att sätta kindamaterialet i ett svenskt perspektiv finns artiklar om nationell och regional utvandring. Den beskrivna tidsperioden är mitten av 1800-talet till omkring 1920.

Brev från emigrant

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram