Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Bättre sent än aldrig

Ibland "försvann" en del av emigranterna. De hörde aldrig av sig och deras öde i främmande land var ett stort frågetecken. Men ibland kunde det dyka upp brev efter många år. 

Brev 1515 från Chicago den 22 april 1908 till Besta Johan August med familj! 
Det kanske blir en öfveraskning att få bref från mig efter 21 års bortavaro. Det är förunderligt hvad tiden går. Jag minnes så väll hur roligt vi hade på edert Bröllop oaktat det är nu 30 år sedan. Hur mår min kära kusin Anna? Jag såg altid Anna såsom min äldre syster. Till följd af det sorgliga öde som har drabbat oss hemma i Ingatorp. Uti vår älskade Moders död. Så sänder jag härmed fullmakt att vi med nöje Erkänner Johan August som vår Godeman att föra vår talan. Olivias och min. 

Det är kanske öfverflödigt att omtala att Jag är gift sedan 13 år sedan och har en väldigt rar och snäll Gumma samtt en Son på 12 år som går i skollan. Jag vore mycket tacksam att få några rador vid tillfälle från Johan August äfven från Anna hon kunde finna mycket som intresera mig. Jag innesluter våra hjertliga helsningar 
Broderligen Fredrick Ekman 

Källa: 
Kinda Lokalhistoriska Arkiv 
Avskrift: Ing-Marie Wallin

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram