Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Julkort, natt hus framför måne på kulle

Jul

De svenska traditionerna lever vidare i Amerika

Brev 481 Pullman 1899 till Anna Svensson, Hult, Norra Vi 
(...) Eftersom det är Söndag och den sista på detta århundradet och jag har inget att uträtta så vill jag genom min stemma talare frambära min tacksamhet för det kärkomna bref som kom mig tillhanda andag jul och äfven för kortet och det var roligt att se att ni ej har glömt min 20de födelsedag jag blef vel gratulerad men ej med kaffe på sängen som fodom det var i kära Hult. 

Her firas ej jul som i Sveden ty juldagen här är ej stort mera än en vanlig söndag här är ingen andag men varken jag, Sven eller Husväden arbetade andagen. men farbro C g var tvungen att gå till värkstaden ty han har månadspenning. Nyårsdagen är ingen sjyrkodag här men alla värkstäder är stända, men bytiker är upna. 

jag får väl tala om vad jag fick i julklapp af farbrors flickor fick jag en fin roset af husmordern en sjorta och af frökna i huset en stycke frin sidenhalsduk. Ni fråkte om jag har stelt mig någon utanparock det har jag jort jag sjöpte mig en andag jul han kostade 18 daler.(...) 
Josef Ekman 

===

Brev 14 Chicago Ill, april 1914 till Hilma Larsson, Kisa 
(...) du frågade om vi firar julen lika här som i sverige, jag vill knappast tänka på julen, ty då vill jag bara gråta, vi firar bara en dag och det är juldagen, sedan är allt som vanligt, endast svenskorna gör det, amerikanarna arbetar Juldagen också. Julafton satt jag ensam på mitt rum å grät, jag tänkte då på dem hemma i sverige så högtidligt de hade det, då de fick samlas kring julgranen, å fick julklappar (...) 
Helga Jacobsson

Blå duk med kors

Brev 1012 från Chicago, Ill 31 dec. 1913 till Bästa Syster Lisa 
(...) Jonas och jag var nere i storstaden andagjul der var mycket folk på gatorna och i butikerna var fönstren dekorerade med all sorts saker det var med det finaste man kunde få se (...) . 
din border Sam Eckman 

===

Brev 2348 från Lindsborg februari 1938 till Ernst Ulriksson 
(...) nu är julen för Bi så det er Blott ett minne heller julen er nog att tencka På o det kommer så många tanckar från Barn Dommen som låckas fram ner julen kommer den jul var i Barndomshemmet jag kan ej glömma hur roligt vi hade ner julkom jag kan nog alldrig glömma det fast jag er gammal så kommer det så vackra minnen fran från Barndommens glada tid 

vi hade en så vacker jul ej kalt ej någon sno men det var så mån just o vackert o min Barn var her o deras Barn men Allvhn o Myrtel kunde ej komma men jag hade 22 kring mitt julbord så jag had 2 bord full satta o ner qvelsmaten var öfver allt var i årdning o allt var tvettat o På sina Platser Då samlades vi kreng jugranen o då kom det 6 mera som hade hatt qvelsna på en anan Plats så då var vi 28 

o det var många Paketer så att alla fick nog mera en jag fick 8 o det den som fick flera o alla var så glada o di har så roligt ner Barnen kommer tillsammans o det er så roligt att si de Små barnen ner jultomten kommer o han ger alla Barnen var sin julgåfva en af de stora Pojkarna Blir jultomte o det er det aldra roligaste för de små Barnen ner tomten kommer in o det Blir sa tyst ner han er der men ner han gådt då Blir gledjen Dubbel större en den varit så då lecker de en stund o har så roligt men så Blir de nog trötta o ner de Blir tysta Då leser jag julvanjeljumnet o gör Bön o nedkaller velsignelsen o så leser vi velsignelsen o seda går de till Piano o sjunger julsalmer o sedan går en den till sina hem för de vill ej vara Borta utan de går hem men det var half 12 innan de skildes åt men 2 familjer stannade 

jag vill nu tala om vad jag hade På för sårts mat På mitt jul Bord jag hade Limpebröd vitt Brö Buller smör ost enbers Dricka Potatis Stockfisk Rackat Sjött o Sås Potatis kårf Peperrotsås krösamos Fruktselled kaffe Mjölck till de som ej drack kaffe jag glömde ner jag talade om maten att vi hade julgröten med kanel o gredde å så en sort fruckt gröt för det er några som ej tycker om att eta julgröt men jag tycker ej att det er julqvellsmat utan julgröten för det er min Barn Doms Svagheter att ha gröt till jul (...) 
Mathilda Flöhr 

Källa: 
Kinda Lokalhistoriska Arkiv 
Avskrift: Ing-Marie Wallin 

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram