Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Om projektet EMILE i Sverige

Sverige var "lead partner" för EU-projektet EMILE (Emigrant Letters). 

Inom projetet genomfördes bland annat aktiviteterna uppsatstävling, utställning, Kisa emigrantmuseum och Emigrationsbrevsprojektet i Kinda. Du kan läsa mer om dem längre ned på sidan.

Drift och innehåll EMILE

Projektpartner i Emile
"Vi arbetar med det svenska materialet, men är samtidigt ansvariga för samordningen av aktiviteter mellan länderna. Barbro Mellquist och Dan Malmsten är projektledare för EMILE och svarar för denna samordning. Mats Gilstring är Art director och svarar framförallt för utformningen av vandringsutställningarna och katalogen."

Det svenska materialet utgår från en brevsamling i Kisa i södra Östergötland. För att arbeta med dessa brev har vi utsett Ing-Marie Wallin. Hon känner väl till samlingen och ska, såsom vår "local professional", forska i samlingen och skriva artiklar för hemsidan. Hon ska också samla fler brev och samordna andra lokala arrangemang knutna till projektet. 

De bilder som används i projektet kommer till största delen från Kinda Lokalhisoriska Arkiv/Emigrantbrevsamlingen, i andra fall finns det information om ursprunget under bilden.

Uppsatstävling i Kisa

Våren 2005 hölls en uppsatstävling i Kisa om emigrationen till Amerika.

Deltagare i Uppsatstävling i Kisa, utomhus

Alla elever i årskurs 9 i Kisa inbjöds till en uppsatstävling. Ämnet var "Emigrationen till Nordamerika". Vissa elever skrev uppsatser i form av brev, några skrev dagböcker. Det fanns också många uppsatser som hade en mer fri form. 

Till vinnare i tävlingen utsågs 
1. Matilda Eriksson Läs Matildas uppsats!
2. Lars Svensson Läs Lars uppsats!
3. Hjalmar Holm Läs Hjalmars uppsats!

De bästa uppsatserna finns även arkiverade i Kisa.

Utställning

Vernissagemingel

Den 21 juli 2005 öppnades den svenska utställningen i Kisa 
Vernissagen för den svenska utställningen hölls i Kisa bibliotek. Officiellt öppnades utställningen av Irma Görtz, Regionförbundet Östsam. Utställningen står i Kisa fram tills i slutet av Augusti. Därefter går den till Östergötlands länsmuseum och vidare ut i Sverige. 

Kisa emigrantmuseum

KISA EMIGRANTMUSEUM - CAFÉ COLUMBIA

"Kisa Emigrantmuseum har tillkommit för att bevara minnet av den första stora gruppen utvandrare från Sverige till USA och efterföljande emigranter från Östergötland och norra Småland. 

Denna första grupp utgick från Kisa och leddes av den 55-årige bonden och byggmästaren Peter Cassel från Bjerkeryd i Kisa socken. Han hade starkt påverkats av den radikale apotekaren på Kisa apotek, Carl Sundius. Sundius hade utbildat sig i Tyskland och där tagit del av de liberala idéerna och drömmen om "frihetens land". I Kisa ageterade han livligt för sina åsikter och blev god vän med Peter Cassel. Cassel hade även läst norrmannen Hans Gassmans artiklar från Aftonbladet och kapten Polycarpus von Schneidaus brev från Wisconsin till halvsystrarna på Mjellerums gård, som låg granne med Cassels Bjerkeryd. All den påverkan gav Cassel positiva intryck av det fria landet i väster. Han samlade sin familj och några goda vänner, tillsammans 21 personer och en tidig majmorgon 1845 begav de sig till Göteborg där gruppen utökades med 4 personer. I Göteborg steg gruppen ombord på briggen Superb, som förde dem över Atlanten till New York på åtta veckor. Cassels grupp på 25 personer kom sedan att grunda den första svenska kolonin i Iowa. De kallade den New Sweden. 

År 1846 startade apoterkare Sundius Sveriges första rese- och emigrantbyrå i Kisas dåvarande apotek, nu Café Columbia. Peter Cassels entusiastiska brev till Sundius och Cassels svågrar och bror spreds på Kisa marknad i orginal och avskrifter. Dessa brev och Cassels brev till Östgöta Correspondenten väckte ett enormt intresse och många utvandrade. Åren 1845-1915 utvandrade från Kisa socken 1.361 personer".

Kista och brev från utställningen i Kisa emigrantmuseum

"Museet består i huvudsak av gåvor och depositioner. I Kinda kommunbibliotek förvaras ett emigrantarkiv bestående av amerikabrev, foton, genealogiska tabeller över emigranter och böcker om emigrationen. Muséet lyder under Kinda kultur- och fritidsnämnd. 

Det är i huvudsak dessa amerikabrev som samlades in vid grundandet av muséet och senare med kompletteringar/gåvor som ligger till grund för den svenska delen i projektet EMILE. 

Namnet Café Columbia tillkom 1921 då svenskamerikanskan Dorothea Florén kom hem från Amerika och öppnade ett café i lokalerna. Hon lät döpa caféet till Café Columbia utan att veta att huset en gång varit emigrantbyrå". 

Emigrationsbrevsprojektet i Kisa

Utgångspunkten för det svenska initiativet till EMILE var det emigrationsbrevsprojekt Kinda kommun och Kulturarv Östergötland startade år 2000. 

I detta projekt har det första målet varit att göra en redan existerande brevsamling mer åtkomlig för både forskare och andra. Den fantastiska samling av omkring 1 600 brev som bibliotekarien Curt von Wachenfeldt samlade ihop, huvudsakligen på 1960-talet var fram till dess i stort sett oanvänd och okänd. 

Det första som gjordes i projektet var att ordna upp samlingen och märka alla brev med ett unikt nummer. Samtidigt kontaktades Riksarkivet i Sverige, vilka hade ett registreringsprogram som vi ville använda. 

Vi har nu (2005) registrerat omkring 2 500 brev och även skannat de flesta av dessa. På Riksarkivets hemsida kan du nu söka bland huvuddelen av dessa brev och också se skannade brevsidor av de flesta breven på din egen dator. 

Vad vi inte haft möjlighet till är att gå igenom innehållet i breven. Det är här EMILE passar så bra in. 

Christina Larsson arbetar med brevenBirgit Watz arbetar med breven

Bild: Christina Larsson och Birgit Watz arbetar med breven

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram