Kulturarv i Östergötland

Visa    inom     Vill du synas här?

Arkiv

Namn
Beskrivning
Kommun
Vi är ett arkiv och bibliotek med material om det oförklarliga. Här finns 2,5 hyllkm och i biblioteket c:a 30000 volymer.
Norrköping
Boxholms kommuns kommunala handlingar finns arkiverade i Boxholms kommunarkiv, Storgatan 20 i Boxholm. Här finns handlingar från de gamla socken-kommunerna från 1863 och fram till nu.
Boxholm
Föreningsarkiv med arkiv från olika föreningar i Motala kommun.
Motala
Kinda kommuns kommunala handlingar finns arkiverade i Kinda kommunarkiv, Torggatan 3 i Kisa. Här finns handlingar från de gamla socken- kommunerna, från 1863 och fram till nu.
Kinda
Kinda Lokalhistoriska Arkiv (KLA) ägs av Kinda kommun och utgör en fantastisk möjlighet för den lokalhistoriskt intresserade att dyka djupt ner i Kindas historia
Kinda
Kvillinge Föreningsarkiv bildades 1963. Initiativtagare var Kvillinge ABF-avdelning. Vi bevarar handlingar från idrottsrörelsen, fackföreningar, nykterhetsrörelsen, scoutförbund och politiska partier m.fl. 1985 genomfördes en ombyggnad för att skapa ett brandsäkert arkiv. Arkivet är anslutet till Östergötlands arkivförbund sedan 1986.
Norrköping
Linköpings stadsarkiv är en forsknings- och kulturarvsinstitution och svarar också för tillsynen över de kommunala myndigheternas arkivbildning och arkivvård.
Linköping
Region Östergötlands centrala arkivfunktion (tidigare Landstingsarkivet)
Linköping
Landsarkivet i Vadstena är en avdelning inom Riksarkivet som utöver Östergötlands län även omfattar Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län. Vi finns i Vadstena slott sedan 1899. Riksarkivet är en statlig myndighet med särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Vi kontrollera offentliga arkivverksamhet och ha nationell överblick över arkivfrågorna i stort. Vi tar emot statliga myndigheters arkiv och arkiv från andra typer av organisationer Riksarkivet är en statlig förvaltningsmyndighet under Kulturdepartementet och vårt uppdrag regleras i arkivlagen, arkivförordningen och i vår instruktion (Förordning med instruktion för Riksarkivet) samt i årliga regleringsbrev med specifika uppdrag.
Vadstena
Söderköpings Föreningsarkiv bildades 2016. Föreningsarkivets handlingar hålls tillgängliga för allmänhet och forskning i den utsträckning föreningen medger. Här finns även andra enskilda arkiv som gårdsarkiv och personarkiv.
Söderköping
I Ydre kommunarkiv finns kommunens bevarade handlingar från 1863. I Ydre Lokalhistoriska Arkiv, finns enskilda arkiv, gårdsarkiv och handlingar från lokala föreningar, både upphörda och aktiva.
Ydre
Åtvidabergs kommuns handlingar finns arkiverade i Åtvidabergs kommunarkiv, Adelswärdsgatan 7 i Åtvidaberg. Här finns handlingar från de gamla sockenkommunerna 1863 och fram till nu.
Åtvidaberg
Ödeshögs kommunala handlingar finns arkiverade i Ödeshögs kommunarkiv. Här finns handlingar från de gamla sockenkommunerna från 1863 fram till nu.
Ödeshög
Regional enskild arkivverksamhet
Norrköping

Bibliotek

Folkbibliotek med lokalsamlingar.
Norrköping

Hembygdsförening

Förvaltar och driver verksamhet i hembygdsgården Ängsstugan i Björkeberg, Arrangerar årligen midsommarfirande mm.
Linköping
Hannäs Hembygdsförening bevarar och förvaltar hembygdsgården Domarvik till kommande generationer. Hembygdsgården Domarvik är en museal miljö och används som mötesplats. Gårdsbilden är intakt och har bevarats som den såg ut när torpet brukades fram till 1952. Föremålssamlingen består av ca 3 000 föremål. Storleken på föremålen varierar från knappnålar till en lokomobil på 3 400 kg. En stor samling äldre fotografier från Hannäs socken finns i föreningens ägo. Gårdshandlingar och dokument av skilda slag förvaras i föreningens arkiv.
Åtvidaberg
I Karlsby finns en aktiv bygdeförening. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och har sina möten och många sina av aktiviteterna förlagda i och i närheten av Karlsby lägergård (f.d. Karlsby skola) Här finns också en lägergård som man driver ideellt och också hyr ut.
Motala
Bevarar och visar Kindas kulturarv. Hembygdsgård med kultur- och skolverksamhet
Kinda
Föreningen bildades 1947 och vill verka för att kunskap om hembygden främjas och förs vidare till kommande generationer. Att kulturminnen bevaras och vårdas samt att naturminnen, naturvårdsområden och fritidsområden bevaras.
Norrköping
Värnar om kulturarvet i Linköpings södra stadsdelar, tillika Landeryds församling.
Linköping
Hembygdsförening med Hembygdsgård i Oppeby,Kinda K:n
Kinda
Skänninges hembygdsförening
Mjölby
Vårdar ortens historia och värnar våra traditioner.
Valdemarsvik

Konst och kultur

Balladsångerska, folkmusiker, föfattare, pedagog mm. Specialliserad på Medeltida Ballader i sång, dans, berättande och bild. Författare till "Romanifolkets visor" 2012, "Källan i Slaka - en bok om svensk folkmusik 2014", "Kaller var deras skog - balladen och berättelsen" 2016. Musikframträdansen, berättarkonserter, workshops.
Linköping
Medeltidscentrum vill berätta om Söderköpings kulturarv med fokus på medeltiden. Eftersom Medeltidscentrum inte är en plats arbetar vi dels med utställningar och installationer i stadsmiljön, dels med tillfälliga utställningar, dels med föredrag, appar och broschyrer.
Söderköping
En ideell organisation vars mål och syfte är att locka nya människor ut till kultur.
Linköping

Kyrka

Kyrklig verksamhet. Kyrkor och kyrkogårdar som kulturbärare, traditioner, och andlig upplevelse
Mjölby

Museum

Museum, arkiv och dokumentationsverksamhet
Åtvidaberg
Visar och samlar svensk datorhistoria.
Linköping
Linköping
Färgargårdens friluftsmuseum är Sveriges enda färgerimuseum och ligger naturskönt i Norrköping. Det drivs av Norrköpings stadsmuseum och gestaltar hur en färgargård såg ut på 1800-talet. Under sommaren öppnar vi upp gården och visar på ett tidsenligt sätt hur livet gick till på 1800-talet och hur färgningen gick till.
Norrköping
Ett museum som visar produkter, maskiner och dokument från en nästan 350-årig bruksindustri. Blixtlås, mässingsprodukter och avvattningsviror för pappersindustrin är de tre "huvudgrenarna" av produktionen.
Valdemarsvik
Museet visar livet på landet huvudsakligen under nittonhundratalets första hälft.
Finspång
Här kan du uppleva en genuin och orörd svensk slottsmiljö från 1926. Slottet och parken visas för besökare och är en donation från Emilie Piper.
Norrköping
Visar motor- och teknikhistoria från sent 1800-tal och framåt. På en yta av 2400 kvadratmeter finns c:a 350 fordon. Se cyklar, radio och tv, fotoutrustning, motorcyklar, veteranbilar, sportbilar och elbilar.
Motala
Beläget i den byggnadsminnesförklarade sändarstationen från 1927. Härifrån sändes radio med det berömda anropet "Stockholm-Motala!"
Motala
Berättar om städers historia med Vadstena som utgångspunkt.
Vadstena
Vätternakvariet visar i 15 akvarier fiskarter från vättern och tropiken. Det ligger i den gamla tullkammaren nära Motormuseet i Motala. I åtta av akvarierna hittar du kända och okända Vätternfiskar så som öring, gädda gös och ål. I sju simmar tropiska fiskar från Afrika, Asien och Sydamerika. Här ser du bland annat turkiska doktorsfiskar, pirayor och elektrisk ål.
Motala
Länsmuseum för Östergötland. Förutom samlingar och bibliotek finns uppdragsarkeologi, konservering, byggnadsvård och Konstkonsulent
Linköping

Nätverk

Ett fotonätverk mellan hembygdsföreningar, Kinda kommun och privata aktörer i Kinda.
Kinda
Driver nätverket Kulturarv Östergötland, med syfte att främja kulturarvsrelaterad verksamhet i Östergötland.
Linköping
Ett samarbete/nätverk för att vårda, tillgängliggöra och levandegöra ljud.
Linköping

Släktforskning

DIS är en förkortning för Datorhjälp I Släktforskningen och är en förening som bildades redan 1980. DIS är rikstäckande och har ett antal regionföreningar där DIS-Filbyter omfattar Östergötland och delar av södra Södermanland. Det finns även ortsgrupper på flera ställen i Östergötland. DIS-Filbyter finns i föreningshuset Fontänen på Västra Vägen 32 i Linköping där det finns ett 10-tal datorer med abonnemang hos Arkiv Digital, Riksarkivet m.fl. Där finns också erfarna släktforskare som gärna hjälper till med din forskning.
Linköping

Studieförbund

Folkbildning
Linköping
Erbjuder studiecirkelformatet Digital Verkstad i samarbete med Kulturarv Östergötland för ökad kunskap om hur man digitaliserar bilder, texter, film och publicerar på k-arv.se och mobila sidor för Vandringar och guider med Kulturarvs egna publiceringsverktyg kopplat till qr-koder.
Linköping

Turism

Motalas Besöksservice jobbar med att på olika sätt ge besöksinformation, marknadsföra Motalas utbud för besökare och Motalbor.
Motala
Turistbyråverksamhet för Mjölby kommun som innefattar Mjölby, Mantorp, Skänninge, Väderstad och inte minst vår vackra landsbygd.
Mjölby
Turism runt Vadstena
Vadstena

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language: