s Kulturarv Östergötland

Kulturarv i Östergötland

Visa    inom     Vill du synas här?

Arkiv

Namn
Beskrivning
Kommun
Vi är ett arkiv och bibliotek med material om det oförklarliga. Här finns 2,5 hyllkm och i biblioteket c:a 30000 volymer.
Norrköping
Kinda Lokalhistoriska Arkiv (KLA) ägs av Kinda kommun och utgör en fantastisk möjlighet för den lokalhistoriskt intresserade att dyka djupt ner i Kindas historia
Kinda
Kvillinge Föreningsarkiv bildades 1963. Initiativtagare var Kvillinge ABF-avdelning. Vi bevarar handlingar från idrottsrörelsen, fackföreningar, nykterhetsrörelsen, scoutförbund och politiska partier m.fl. 1985 genomfördes en ombyggnad för att skapa ett brandsäkert arkiv. Arkivet är anslutet till Östergötlands arkivförbund sedan 1986.
Norrköping
Region Östergötlands centrala arkivfunktion (tidigare Landstingsarkivet)
Linköping
Söderköpings Föreningsarkiv bildades 2016. Föreningsarkivets handlingar hålls tillgängliga för allmänhet och forskning i den utsträckning föreningen medger. Här finns även andra enskilda arkiv som gårdsarkiv och personarkiv.
Söderköping
Regional enskild arkivverksamhet
Norrköping

Bibliotek

Folkbibliotek med lokalsamlingar.
Norrköping

Hembygdsförening

Förvaltar och driver verksamhet i hembygdsgården Ängsstugan i Björkeberg, Arrangerar årligen midsommarfirande mm.
Linköping
Hannäs Hembygdsförening bevarar och förvaltar hembygdsgården Domarvik till kommande generationer. Hembygdsgården Domarvik är en museal miljö och används som mötesplats. Gårdsbilden är intakt och har bevarats som den såg ut när torpet brukades fram till 1952. Föremålssamlingen består av ca 3 000 föremål. Storleken på föremålen varierar från knappnålar till en lokomobil på 3 400 kg. En stor samling äldre fotografier från Hannäs socken finns i föreningens ägo. Gårdshandlingar och dokument av skilda slag förvaras i föreningens arkiv.
Åtvidaberg
I Karlsby finns en aktiv bygdeförening. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och har sina möten och många sina av aktiviteterna förlagda i och i närheten av Karlsby lägergård (f.d. Karlsby skola) Här finns också en lägergård som man driver ideellt och också hyr ut.
Motala
Bevarar och visar Kindas kulturarv. Hembygdsgård med kultur- och skolverksamhet
Kinda
Värnar om kulturarvet i Linköpings södra stadsdelar, tillika Landeryds församling.
Linköping
Hembygdsförening med Hembygdsgård i Oppeby,Kinda K:n
Kinda
Skänninges hembygdsförening
Mjölby

Konst och kultur

Berätta om Söderköpings kulturarv med fokus på medeltid till besökare och kommuninvånare.
Söderköping
En ideell organisation vars mål och syfte är att locka nya människor ut till kultur.
Linköping

Kyrka

Kyrklig verksamhet. Kyrkor och kyrkogårdar som kulturbärare, traditioner, och andlig upplevelse
Mjölby

Museum

Museum, arkiv och dokumentationsverksamhet
Åtvidaberg
Linköping
Ett museum som visar produkter, maskiner och dokument från en nästan 350-årig bruksindustri. Blixtlås, mässingsprodukter och avvattningsviror för pappersindustrin är de tre "huvudgrenarna" av produktionen.
Valdemarsvik
Museet visar livet på landet huvudsakligen under nittonhundratalets första hälft.
Finspång
Här kan du uppleva en genuin och orörd svensk slottsmiljö från 1926. Slottet och parken visas för besökare och är en donation från Emilie Piper.
Norrköping
Beläget i den byggnadsminnesförklarade sändarstationen från 1927. Härifrån sändes radio med det berömda anropet "Stockholm-Motala!"
Motala
Berättar om städers historia med Vadstena som utgångspunkt.
Vadstena
Länsmuseum för Östergötland. Förutom samlingar och bibliotek finns uppdragsarkeologi, konservering, byggnadsvård och Konstkonsulent
Linköping

Nätverk

Ett fotonätverk mellan hembygdsföreningar, Kinda kommun och privata aktörer i Kinda.
Kinda
Driver nätverket Kulturarv Östergötland, med syfte att främja kulturarvsrelaterad verksamhet i Östergötland
Linköping
Ett samarbete/nätverk för att vårda, tillgängliggöra och levandegöra ljud.
Linköping

Släktforskning

DIS är en förkortning för Datorhjälp I Släktforskningen och är en förening som bildades redan 1980. DIS är rikstäckande och har ett antal regionföreningar där DIS-Filbyter omfattar Östergötland och delar av södra Södermanland. Det finns även ortsgrupper på flera ställen i Östergötland. DIS-Filbyter finns i föreningshuset Fontänen på Västra Vägen 32 i Linköping där det finns ett 10-tal datorer med abonnemang hos Arkiv Digital, Riksarkivet m.fl. Där finns också erfarna släktforskare som gärna hjälper till med din forskning.
Linköping

Studieförbund

Folkbildning
Linköping

Turism

Motalas Besöksservice jobbar med att på olika sätt ge besöksinformation, marknadsföra Motalas utbud för besökare och Motalbor.
Motala
Turistbyråverksamhet för Mjölby kommun som innefattar Mjölby, Mantorp, Skänninge, Väderstad och inte minst vår vackra landsbygd.
Mjölby
Turism runt Vadstena
Vadstena

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language: