Rönö Hembygdsförening

Föreningens uppgift är att vårda och bevara ännu befintlig bygdekultur samt försöka anskaffa och tillvarataga inom bygden befintliga föremål och redskap av kulturhistoriskt värde. Föreningen har ca 250 medlemmar och har för närvarande 500 registrerade föremål i sin samling vid hembygdsgården. Hembygdsgården, Segerbo 1:2 (byggår slutet av 1700-talet, renoverat år 1957, 1964) ägs och förvaltas av Rönö hembygdsförening.

Kontaktinfo

Mats Mattson

mats@ronohembygdsforening.se

070 - 738 15 61

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language: