Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

3115070

Östgötaljud

Ett samarbete/nätverk för att vårda, tillgängliggöra och levandegöra ljud.Östgötaljud

Östgötaljud är ett nätverk som arbetar för bevarande och tillgängliggörande av ljud och ljudmiljöer till eftervärlden.

Frågor vi möter kan röra hur man vårdar sitt ljud eller ljudbärare. Går det att digitalisera? Hur kan det tillgängliggöras?

Ljud börjar uppmärksammas mer och mer. Detta sker inom ljuddesign och ljudarkitektur, inom samlande och ljudberättande i utställningar och i ljudkonst med mera.

I Östergötland finns mängder av ljudmaterial. På institutioner, i föreningar och hos privatpersoner finns inspelningar av intervjuer, musik och annat ljud. En del av materialet finns på rullband, en del på kassettband, annat på andra media. 

PROGRAMFÖRKLARING

 • Nätverket Östgötaljud vill lyfta fram ljudmediet som en del av det gemensamma kulturarvet. Östgötaljud vill verka för att bevara och tillgängliggöra detta. I detta sammanhang kan ljudmediet omfatta allt från dokumentation av röster, dokumentation av ljudande verksamheter och föremål, samt konstnärliga ljuduttryck som musik och ljudkonst.
   
 • Östgötaljud verkar för att lyfta ljud som kulturarv, för att former och rutiner för digitalisering av samlat ljudmaterial utvecklas;  att befintliga samlingar börjar digitaliseras och tillgängliggörs.
   
 • Östgötaljud vill verka för att samtidsdokumentation av ljud utvecklas och genomförs. Detta främst i anslutning till offentliga samlingar och arkiv. Detta område gäller dokumentation av ljudmiljöer, ljudande aktiviteter och verksamheter och ljud av  människor (enskilt eller i grupp)
   
 • Östgötaljud vill verka för utveckling och fördjupad kunskap kring gestaltandet och berättandet med ljud. Främst i relation till utställningar och angränsande rumsliga medieformer.
   
 • Östgötaljud vill fungera som rådgivande och konsulterande på ovanstående ljudområden ? gentemot kulturinstitutioner, föreningar och enskilda.
   
 • Östgötaljud vill verka för utveckling av kontakter och nätverksskapande inom ovan nämnda ljudområden i regionen. Men även utgöra en kontaktpunkt för nationella frågor inom dokumentation och bevarande av ljud.
   
 • Östgötaljud försöker på olika sätt bevaka och analysera omvärlden, i frågor kring bevarandet och dokumentation av ljud.

Logotyp för Norrköpings stadsmuseum. Logotyp för KSM. Logotyp för Kulturarv Östergötland. Logotyp för Norrköpings stadsarkiv. Logotyp Östegötlands museum Logotyp för ÖLFA Logotyp för Brukskultur Åtvidaberg. Logotyp för Arbetets museum. Logotyp Sveriges Radio P4 Logotyp Flygvapenmuseumlogo Kvillinge föreningsarkiv

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram