Motala

Platsen Motala var känd som tingsställe och by redan på 1200-talet. Namnet Motala betyder ungefär "helgedomen vid vägmöte", ordet är en sammansättning av Mot - möte, vägmöte och ala -helgedom, kultplats. 

Strax intil Vättern var det möjligt att ta sig över Motala ström, först vid ett vadställe "stenavadet"  och senare över en träbro. Till Motala kom man för att att fiska ål och lax i strömmen, här fanns odlingsbar jord och det var nära till skogsarbeten i norr samt goda kommunikationer längs ridvägar och på strömmen.

Vid arkeologiska utgrävningar vi Motala ström i centrala Motala, har det visat sig att det fanns människor bosatta här redan för 9000år sedan.

Fram till 1800-talets början var Motala centrum för jordbruk, fiske och handel. När kanalbygget började 1810 bodde det ca 2000 människor i Motala socken.  När Motala Verkstad (startade 1822) växte sig stora på 1840 talet och gjorde Motala till sin serviceort, kom en snabb expansion igång. Den 1 april 1881 fick Motala stadsrättigheter.

 

 

 

Välj plats

Motala ström med arkeologi

Baltzar von Platens grav

Gamla Motala Verkstads område

Göta kanal och områdets tillkomst

Borenshults slussar 

 

Den här vandringen är den del av Östgötaresan