Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

områdets tillkomst och Götakanal

 

1810 togs första spadtaget för byggandet av Göta Kanal i Motala på Östgötasidan och i Forsvik på Västgötasidan. Den grävda kanalen är 87km lång, den sammanlagda kanalen 190km lång. Göta kanal invigdes 1832.

Motala Verkstad grundades av Baltzar von Platen och verkstadens främsta uppgift skulle vara att förse byggandet av Göta kanal med broar och slussportar samt svara för reparationer och underhåll av mudderverk. Vid etableringen 1822 hade verkstaden 22 anställda, verksamheten växte och 1830 hade man över tvåhundra anställda och på 1890-talet var man uppe i 1 000 anställda. Motala Verkstad finns kvar än idag, men på en annan plats än tidigare. På Motala Verkstad har man bland annat tillverkat: Ågpannor, hjul- och propellerdrivna fartyg, landsvägs- och järnvägsbroar, ång- och eldrivna lokomotiv, landningsställ till stridflygplan, medecinsk utrustning som strålkniven.

 

                                           


                                 

 

Motala Verkstad skapade ett eget samhälle, vid sidan av köpingen (senare staden), med egen sjukvård, simhall, Folkets Hus, teater, föreningsliv, och arbetarbostäder för att nämna något. Här fanns Sveriges första konsumförening.