Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Gamla Motala Verkstads område

Gamla Motala Verkstadsområde ligger som ett historiskt minne  längs Göta kanal och Motala ström. Man kan känna atmosfären när man kommit på den nordöstra sidan av Charlottenborgsbron. Motala Verkstad började som en reparationsverkstad till kanalbygget (1822) och växte sedan så att man i mitten av 1800-talet blev en av landets ledande industrier. Motala Verkstad kallas idag för "Verkstadsindustrins vagga", och har haft stor betydelse för Motala, rent industriellt men också med alla arbetare som bosatte sig i området med sina familjer så att det blev ett eget brukssamhälle kring verkstaden. På 1830-talet bodde det mer än 500 människor i orten runt verkstaden, men bara 75 i Motala köping. Motala stad och bruksorten slogs samman 1948. I brukssamhället som växte fram fanns bl a sjukvård, simhall, teater, Folkets hus, kyrka och skola.

Göta kanal och områdets tillkomst

Området idag

 

                                         

                                            simhallen