Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Louis de Geer och industrierna

1600-talet var en expansiv tid, det var inte bara handeln och kulturlivet som utvecklades utan också krigsmakten. Krigsmakten fodrade kvalitetsvapen i stora mängder. Moderna vapen behövdes. Utländsk expertis efterfrågades.

En förutsättning för att Sverige blev en stormakt var alltså, förutom den stora tillgången på soldater, bra och effektiva vapen. Under Gustav II Adolfs regeringsperiod grundades en stor vapenindustri i landet. Värjor, harnesk, musköter och kanoner tillverkades. Men det kostade mycket pengar att bygga upp industrier och järnbruk, den dyra kostnaden gjorde att kungen vände blicken mot resursstarka personer i utlandet. Han marknadsförde de lukrativa förutsättningarna för vapentillverkning i Sverige – här fanns de naturtillgångar som krävdes. En man som lockades av allt detta var den rike holländaren Louis de Geer.

Han både startade samt tog över en mängd gruvor och bruk, här i Östergötland, men också på andra håll i landet. Hans järnbruk i Finspång, som räknas som ett av de äldsta bruken i Sverige, blev ett centrum för svenska vapenindustrin under en lång tid. Bruket såldes 1856, fram till dess tillhörde det hans släktingar. På bruket tillverkades tusentals kanoner som exporterades och som kom att sprida förstörelse och död runtom i Europa.

Louis de Geer lockade hit arbetskraft från Belgien. Valloner som var skickliga smeder, kanongjjutare och skogsarbetare. Med dem kom nya metoder att göra träkol och smida järn. De utländska arbetare som kom erbjöds nybyggda bostäder och sjukvård. Brukssamhällen växte fram runtom i landet.

1641 tilldelades Louis De Geer, av regeringen, ett svenskt adelskap.

Louis de Geer byggde inte bara upp en stor vapenindustri, han var också initiativtagare till det första handelskompaniet i Sverige. Dessutom blev han far till sexton barn.

Louis de Geer (1587–1652) var en holländska affärsman som kom att spela en stor roll för industrins utveckling i Sverige, främst vapenindustrin. Porträtt av Louis de Geer som finns att beskåda på Löfstad slott.

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow