Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Axel Lillie 1603-1662

Axel Lillie, framstående militär och byggherre till Löfstad slott.

Axel Lillie var smålänningen som ärvde godset Löfstad och skapade ursprunget till det slott vi ser idag. Han föddes in i en adelsfamilj och som ung påbörjade han en intensiv karriär inom militären ute i Europa.

Löfstad slotts utveckling under 1600-talet kan man säga formades av en man vid namn Axel Lillie. Han föddes 1603 i en adelsfamilj på Berga i Högsby socken i sydöstra Småland. Han ärvde Löfstad av sin farfars bror tillsammans med sin mor, Karin Bagge. Ett gods som hans förfäder ägt och bebott sedan 1450-talet. 

Den 27-årige Axel gifte sig med den 20-åriga Christina Mörner under våren 1630 och i morgongåva fick den nyblivna frun slottet. Vid tiden för bröllopet var Axel överste och kort efter vigseln gav han sig iväg till Tyskland med Gustav II Adolf. Inte förens 1636 återvände han, då med ett ben av trä. Det var vid stormningen av Mainz 1631 som Axel fick ena benet avskjutet. Ett bevis för mod och djärvhet – det var vad hans träben kom att representera. Vad Christina gjorde under dessa år förtäljer inte historieskrivningen. Det finns inga kända källor som berättar hennes historia.

När Axel återvände från Europa tedde sig Löfstad litet och anspråkslöst. Vi vet inte hur Löfstad såg ut vid den tiden, men man kan tänka sig att det var mer som en gård än ett slott. Efter fälttågen fanns det kapital att omvandla gården till ett slott, så nu började en omfattande ombyggnation. Men åren som följde var intensiva för Axel. Han var guvernör över Pommern och chef för Östgöta kavalleriregemente, en post som han lämnade 1645. Tre år senare utsågs han till riksråd och därefter till lagman över Karelen. Samma år som det skedde, 1652, upphöjdes han också till greve. Under de följande tio åren verkade Lillie som guvernör i Pommern samt i Halland och Livland. Han var även president i Krigskollegiet. Det var också under den här perioden som han utnämndes till fältmarskalk.

Under tiden Axel gjorde karriär i Europa var det hans svåger Carl Mörner som drev bygget av det nya Löfstad. Axel och Christina fick tre söner. Och det var den äldste av dem, Axel Lillie d.y., som i sin tur kom att ärva slottet.

1661 dog Christina Mörner och året därpå dog Axel Lillie. Båda begravdes i Kimstad kyrka.

De ombyggnadsplaner Axel och Christina hade för Löfstad blev klara först 1686.

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow