Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Smedjan

Hur länge smedjan funnits är inte säkert, men runt 1880 är den troligen byggd på gammal grund.

Det har funnits en tidigare smedja i området uppförd 1709 av Karl Behm. AF Gäfvert startade en mekanisk verkstad i smedjan.

 Den är en del av Mjölbys första industriområde, där man använde sig av Svartåns vatten. Här fanns vid 1800-talets slut och 1900-talets början även ett garveri, ett mejeri, en stärkelsefabrik och ett bryggeri. Smedjan inrymmer numera garage och förråd.

   På andra sidan ån syns Mjölby Hembygdsgård, som består av en park och 25 byggnader, både sådana som fanns på plats från början och sådana som flyttats dit.

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow