Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Kanikegården

Den kända arkitekten Axel V Brunskog, som gjort flera ritningar i Linköping, ritade även detta hus. 1914 – 1915 byggdes Kanikegården, och bygget kostade en miljon kronor. Därav kommer smeknamnet ”Miljonhuset”.

 Lägenheterna kunde från början vara på närmare 250 kvm vardera. Vid en ombyggnad i mitten av 1980-talet delades dessa upp i 24 mindre lägenheter.

   Inne på gården finns Kanikegårds kvarn – som var i drift till 1965 – fortfarande kvar.

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow