Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Mejeriet

Själva mejeribyggnaden uppfördes vid sekelskiftet 1900 för att inrymma ett privatägt mejeri, men från 1904 kunde bönder i trakten köpa andelar i den då nybildade Mjölby Andelsmejeriförening.

   Huset har byggts om och till flera gånger. Ostlagret, byggnaden mot norr, tillkom 1939 efter ritningar av Eric E Gustafson.

   År 1940 inlevererades inte mindre än 8.000 ton mjölk till mejeriet.

Det lades dock ned 1961 och byggnaderna har därefter fått annan användning.

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow