Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Skånska Lasses hus 

Huset var hem åt Mjölbyprofilen skånska Lasse. Här bodde han mellan 1918 – 1937. Huset byggdes 1899 och är präglat av småhusidealet som var rådande för tiden. Nu ägs huset av Mjölby Hembygdsförening.

År 1918 köper varietéartisten Lorens Teodor Larsson ”Skånska Lasse”(1880 – 1937) lägenheten Karlstorp för 5 500 kronor. Skånska Lasse var gift två gånger och fick elva barn. Han turnerade runt i Sverige på 1920-30 - talen och framförde visor som var både samhällskritiska och roliga. Mest känd är ”Johan på Snippen” och ”Elektricitetsvisan.” På Häradskartan från 1868 – 77 kan man se en backstuga som heter Snippen. Den är placerad utmed vägen, norr om Karlstorp. I dag finns flera bostadshus som ligger sydost om Skänningevägen och som är uppförda i början av 1900-talet. Trots att flertalet är ombyggda representerar de samma typ av bebyggelse som Karstorp. Mindre bostadshus i puts - eller panelarkitektur och uthus omgivna av trädgårdar med plats för fruktträd och trädgårdsland.

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow