Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Mjölby kraftstation

Mjölby municipalsamhälle och senare stad köpte med början 1916 in fallrättigheterna från de olika kvarnarna runt Svartån nedströms Kungsvägen. År 1925 började byggandet av ett vattenkraftverk som togs i bruk 1927. I och med detta hade de kvarnar som funits i Mjölby spelat ut sin roll som de haft sedan 1100-talet. Kraftstationen är ritad av Mjölbyingenjören Eric E Gustafsson i lätt klassicistisk stil. Den försörjer stora delar av Mjölby med el. Sedan 1995 disponerar Mjölby Konstförening en lokal i huset för utställningar.

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow