Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Gamla järnaffären

Redan 1870 var detta en järnaffär, under namnet Hagelin & Co. Verksamheten bedrevs till 1996. Takformen har förändrats flera gånger under åren. Ägaren Carl-Göran Hagelin överlät järnhandeln till sin svärson, som sedan sålde vidare affären till Axel Öberg. Senare flyttade järnhandeln till andra sidan Kungsporten och upphörde sedan efter 130 år.

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow