Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Stora museibyggnaden

Byggnaden uppfördes i början av 1860-talet av Frans Salomonsson, och verksamheten har bland annat varit både bränneri och bryggeri. I vandrarhemmets källarvåning förvarades brännvinet. I slutet av 1800-talet lades verksamheten ned. 1965 flyttade Mjölby Hembygdsförening in i vissa delar av lokalen.

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow