Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Herrberga vid ingången till kyrkogården

kulturbilder.wordpress.com

Runsten av rödaktig granit, ca 115 cm hög. Stenen har legat som tröskelsten i västra kyrkdörren, men togs ut 1864. Övre delen av stenen saknas.

Runinskriftens betydelse:

Sigsten reste denna sten efter Germund, sin måg (svåger) god

Daterad till ca 1010-1050.