Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

HÖGBYSTENEN

Denna sten var tidigare inmurad i Högby gamla kyrka som fanns på platsen där stenen också står idag.

Runinskriften tyder på en talande vittnesbörd om vikingatidens förhållande. Skriten fortsätter på baksidan av stenen.

 

Runskriftens betydelse:

"Torgärd reste denna sten efter Assur, sin morbroder. Han ändades österut i Grekland.

Gode bonden Gulle fick fem söner. Föll på Föret djärve kämpen Åsmund,  Ändade Assur

livet österut i Grekland. Blev på Holm Halvdan dräpt.

Kåre blev död vid udden(?), död är också Boe. Torkel ristade runorna."​

 

Norr om Högbystenen och platsen för den gamla kyrkan finns i den gamla prästgårdens park står tre resta stenar som är runristade. På en av dem kan man tyda:

Torkel reste denna sten efter Övind, Tostes son, som ägde Högby.

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow