Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Bjälbo

kulturbilder.wordpress.com

Vid ingången från grinden i västlig riktning finns två runstenar den södra som har ett kors hittades 1850 i 

grunden till den gamla sockenstugan.

Runinskriftens betydelse:

"Ingevald reste denna sten efter Styvjald, sin broder, en mycket god sven, son till Spjallbode i ätt, och jag avslutade"

Den norra stenen låg inmurad i sakristiväggen till år 1935

Inskriften lyder:

Unga män reste denna sten efter Grep, sin gillebroder. Love ristade dessa runor, Jutes son.