Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Apotekare Carl Gustaf Sundius född 1783 i Malmö, död i Tåby sn,  Norrköpings kommun 1858.

Apotekare Carl Gustaf Sundius, Kisa

Agitatorn från Kisa, som påverkade emigrationen från norra Småland och Östergötland.

Apotekaren Carl Gustaf Sundius och Peter Cassel var de som påskyndade emigrationen från Kisatrakten. Vi ska här försöka att ge en bild av Carl Gustaf Sundius och hans påverkan på emigrationen från norra Småland och Östergötland. 

Carl Gustaf Sundius föddes år 1783 i Malmö där fadern var hospitalspredikant. Släktens rötter går emellertid tillbaka till Östergötland och Sunds socken i Ydre kommun. Farfarsfar föddes där år 1662 och Sundius farfar var kyrkoherde i Asby socken i samma kommun. 

Sundius fick apotekareutbildning i Tyskland. År 1820 köpte han ett eget apotek i Köpenhamn. Några år senare återvände han till Sverige. Under den svåra koleraepidemien 1834 var Sundius i Vadstena och utmärkte sig där för sin oräddhet och hjälpsamhet. Därefter flyttade han till Kisa. Genom ett Kungligt brev 23/9, 1835 fick Sundius privilegium till apoteket i Kisa. Dock med tillägget att han inte fick överlåta det på någon annan. I Kisa finns exempel på hans hjälpsamhet mot den "lilla människan". 

Sundius hade med stort intresse tagit upp de liberala idéerna i Tyskland och drömde om Amerika som "Frihetens land". I Tyskland hade emigrationen kommit igång redan kring 1820. I Sverige var det ända fram till 1840 förbjudet enligt lag att emigrera. 


I ett brev till sin son Adolph Sundius 1853 skriver han: 

(...) "SÅ LÄNGE JAG ANDAS HVILAR MINA TANKAR MED GLÄDJE VID DET FRIA OCH LYCKLIGA AMERIKA. EMIGRATIONEN TILL DETTA LAND HAR EUROPA ATT TACKA FÖR SIN EXISTENCE. UTAN DENNA AFLOPSKÄLLA FÖR SIN ÖFVERBEFOLKNING, HADDE VÅR VERLDSDEL FÖR FLERE DECENIER TILLBAKA VARIT SÖNDERSLAGTADT".(...) 


En samtida kindabo, kantor Johan Fredrik Törnvall, kallar honom "En politisk apotekare". Törnvall skriver vidare: "apotekare Sundius var så hängifven åt politiken och ifrig i sin välmening att förbättra samhället i vetande, att han ej sällan åsidosatte eller glömde allt annat. Han var en ytterst eldig, välmenande man".

Carl Gustaf Sundius apotek i Kisa i början av 1900-talet. Nuvarande Kisa Emigrantmuseum  och Café Columbia

Under 1840-talet stiger nu den andre viktige personen i Kisas tidiga utvandring fram, Peter Cassel. Denne Cassel påverkades av Apotekare Sundius tal om frihet. Samtidigt har denne Cassel förmodligen fått ta del av en brevväxling från en tidigare amerikafarare, vilken lovordade det nya landet. Det har nu också blivit tillåtet att från Sverige emigrera. 

Cassel lyckades med Sundius hjälp skaffa pengar till amerikabiljetter för sig och sin familj. Tillsammans med några ytterligare Kindabor utgjorde sedan denna grupp år 1845 den första organiserade utvandringen till Amerika. Cassels brev hem till Sundius och andra spreds senare i Östgöta Correspondenten och på andra sätt och kom att påverka hela utvandringen från området. Så var Kisaemigrationen igång. 

Apotekare Sundius drev från och med 1846 en emigrantbyrå vid sidan av sin apotekarrörelse i Kisa. Han var två gånger gift och hade sammanlagt tolv barn. Han dog år 1858, 71 år gammal.

Kompositionsbok (receptbok) för Kisa apotek förd av apotekare Carl Gustaf Sundius, där han i  slutet av boken gjort anteckningar över dem som anmält sig vilja untvandra till Amerika år 1846.

Nedan, under relaterade artiklar, har vi valt några utdrag ur ett av hans brev till sonen Adolph 1853. I detta "Politiska testamente" vill Sundius beskriva sin syn på sakernas tillstånd i Sverige och Europa och visa på varför människor börjar överväga emigration till Amerika som en utväg. 

Avslutning av brevet till sonen 1853 

(...) "för att taga de mått och steg som kunna befordra din egen, din Makas o Barns välfärd i en framtid, hvilken kommen att innebära i sitt sköte mera än brydsamma svårigheter för Europeerna. Man behöver inte vara långsynt för att kunna inse att snart förestår vår verldsdel uppträden som blifva fasansfulla. Strömmar af blod, och dermed åtföljande sorger och elände, kommer att nedsöla och hemsöka detta lastfyllda Europa. Om slutet af skådespelet skall frambringa fria upplyste och ordnade samfund, eller om allt detta lyckosamma, som för närvarande saknas, skall utebifva, och Europa, för medels ryska knutpiskan, eller peubelväldet, af ett hämnande straff, inhöljas i barbari och mörkrets anda, känner endast Gud".(...) 

(...) "Gud beskydde Dig din Maka och dina Barn! Ingjute Han i Eder anda en varm känsla för allt ädelt, godt och nyttigt! Och låte det ske Eder som är tjenligast för Edert timmeliga och efviga väl! 
önskar din trofaste far. Waldemarsvik den 20.27.28 november 1853". 

Källa: 
Brev skrivna av apotekare Sundius 1849(50) och 1853. 
Kinda lokalhistoriska arkiv/Emigrantbrevsamlingen/Pärm Sundius 
Kisa Emigrantmuseum - En vägledning 
Peter Cassel & Iowa´s New Sweden 
Bakgrunden till Peter Cassels emigration - Curt von Wachenfeldt 
Sammanställning och avskrifter: Ing-Marie Wallin 

Läs mer på Riksarkivet SVAR

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram