Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Linköping cyklar

De första cyklarna kom i slutet av 1700 talet, men det var till en början springfordon, utan trampor. Trampmöjligheter kom först i mitten av 1800-talet och då omnämns cykeln som velociped. Från slutet av 1800- talet fick velocipeden ett utseende som liknar dagens cykel, innan dess var framhjulet mycket större än bakhjulet. 

Cykeln var ett enkelt och billigt transportmedel som använts på många olika sätt, bland annat inom det militära. Cykelinfanterier användes under världskrigen, men även senare. 

Cykeln möjliggjorde också viss frigörelse för kvinnor, som med cykelns hjälp kunde ta sig längre sträckor från sina hem. De fick också motion och en möjlighet att stärka kroppen. 

När bilismen ökade förändrades städerna och att cykla i staden blev allt svårare. Cykelstråk prioriterades bort under en stor del av 1900 talet i stadsplaneringen. Nu ökar cyklandet igen och cykelvägar tar plats i stadsplaneringen, som du kan se längre fram på denna promenad. 

Fråga: Vad hette magasinet som tillverkade cyklar i Linköping?

 

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow