Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Mammas gata - mobilitet på dåtidens gator

Nybyggnation och starkt ökad trafik ändrade stadsbilden i Linköping och ledde till rivning av stora delar av den äldre bebyggelsen. En del hus räddades undan rivning och flyttades istället till Gamla Linköping. Tänk att trafikens förändring har påverkat utformningen av vår stad så mycket! På bilderna i utställningen Mammas gata kan man tydligt se hur stor plats olika trafikmedel har tagit genom historien. Kika gärna in när utställningen är öppen, hur många olika transportsätt kan du se på bilderna? 

Fråga: Finns det trottoarer i Gamla Linköping?

 

 

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow