Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Kulturarv i Östergötland

Visa    inom     Vill du synas här?

Arkiv

Afu1
Archives for the unexplained (AFU)
Vi är ett arkiv och bibliotek med material om det oförklarliga. Här finns 2,5 hyllkm och i biblioteket c:a 30000 volymer.
Norrköping
Boxholm_stad_liggande_f%c3%a4rg
Boxholms kommunarkiv
Boxholms kommuns kommunala handlingar finns arkiverade i Boxholms kommunarkiv, Storgatan 20 i Boxholm. Här finns handlingar från de gamla socken-kommunerna från 1863 och fram till nu.
Boxholm
Mjolbylog
Föreningsarkivet i Mjölby kommun
Föreningsarkivet i Mjölby kommun förvarar cirka 470 arkiv från föreningar, företag och personer. Nedlagda verksamheters arkiv kan du ta del av på plats i föreningsarkivets i stadshuset i Mjölby. Vill du forska i aktiva organisationers arkiv behöver du tillstånd. Mer information finns på www.mjolby.se - föreningsarkiv och i NAD, nationella arkivdatabasen på Riksarkivets hemsida www.ra.se - Sök i arkiv.
Mjölby
Person
Föreningsarkivet i Motala
Föreningsarkiv med arkiv från olika föreningar i Motala kommun.
Motala
Kindalogga_med_textt_bredvid
Kinda kommunarkiv
Kinda kommuns kommunala handlingar finns arkiverade i Kinda kommunarkiv, Torggatan 3 i Kisa. Här finns handlingar från de gamla socken- kommunerna, från 1863 och fram till nu.
Kinda
Kindalogga_r%c3%a4tt
Kinda Lokalhistoriska Arkiv
Kinda Lokalhistoriska Arkiv (KLA) ägs av Kinda kommun och utgör en fantastisk möjlighet för den lokalhistoriskt intresserade att dyka djupt ner i Kindas historia
Kinda
Kvill2
Kvillinge Föreningsarkiv
Kvillinge Föreningsarkiv bildades 1963. Initiativtagare var Kvillinge ABF-avdelning. Vi bevarar handlingar från idrottsrörelsen, fackföreningar, nykterhetsrörelsen, scoutförbund och politiska partier m.fl. 1985 genomfördes en ombyggnad för att skapa ett brandsäkert arkiv. Arkivet är anslutet till Östergötlands arkivförbund sedan 1986.
Norrköping
Lejon-72dpi
Linköpings stadsarkiv
Linköpings stadsarkiv är en forsknings- och kulturarvsinstitution och svarar också för tillsynen över de kommunala myndigheternas arkivbildning och arkivvård.
Linköping
Mjolbylog
Mjölby kommuns centralarkiv
Mjölby kommuns centralarkiv förvarar handlingar från kommunens verksamheter från 1863 och framåt. För mer information - se www.mjolby.se
Mjölby
Person
Norrköpings stadsarkiv
Stadsarkivet är Norrköpings kommuns arkivinstitution och förvarar kommunala och enskilda arkiv från Norrköping. Arkivet är dagligen öppet för forskning.
Norrköping
Ro_v_svart
Regionarkivet i Östergötland
Region Östergötlands arkiv (tidigare Landstingsarkivet)
Linköping
Ralog
Riksarkivet - Landsarkivet i Vadstena
Landsarkivet i Vadstena är en avdelning inom Riksarkivet som utöver Östergötlands län även omfattar Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län. Vi finns i Vadstena slott sedan 1899. Riksarkivet är en statlig myndighet med särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Vi kontrollera offentliga arkivverksamhet och ha nationell överblick över arkivfrågorna i stort. Vi tar emot statliga myndigheters arkiv och arkiv från andra typer av organisationer Riksarkivet är en statlig förvaltningsmyndighet under Kulturdepartementet och vårt uppdrag regleras i arkivlagen, arkivförordningen och i vår instruktion (Förordning med instruktion för Riksarkivet) samt i årliga regleringsbrev med specifika uppdrag.
Vadstena
Castl1
Söderköpings Föreningsarkiv
Söderköpings Föreningsarkiv bildades 2016. Föreningsarkivets handlingar hålls tillgängliga för allmänhet och forskning i den utsträckning föreningen medger. Här finns även andra enskilda arkiv som gårdsarkiv och personarkiv.
Söderköping
Ydret
Ydre kommunarkiv och Ydre Lokalhistoriska Arkiv
I Ydre kommunarkiv finns kommunens bevarade handlingar från 1863. I Ydre Lokalhistoriska Arkiv, finns enskilda arkiv, gårdsarkiv och handlingar från lokala föreningar, både upphörda och aktiva.
Ydre
Logo_%c3%85tvida
Åtvidabergs kommunarkiv
Åtvidabergs kommuns handlingar finns arkiverade i Åtvidabergs kommunarkiv, Adelswärdsgatan 7 i Åtvidaberg. Här finns handlingar från de gamla sockenkommunerna 1863 och fram till nu.
Åtvidaberg
Loggaohoglog_v_3fvit
Ödeshögs kommunarkiv
Ödeshögs kommunala handlingar finns arkiverade i Ödeshögs kommunarkiv. Här finns handlingar från de gamla sockenkommunerna från 1863 fram till nu.
Ödeshög
Person
Östergötlands Arkivförbund
Regional enskild arkivverksamhet
Norrköping

Bibliotek

Person
Norrköpings Stadsbibliotek
Folkbibliotek med lokalsamlingar.
Norrköping

Guider och turism

Person
Besöksservice Motala
Motalas Besöksservice jobbar med att på olika sätt ge besöksinformation, marknadsföra Motalas utbud för besökare och Motalbor.
Motala
Person
Kulturguidningar i Dal
Projektet "Kulturguidningar i Dal" grundades 2016 av Vadstena och Östgöta Dals Guider för att synliggöra kulturarvet i Vadstena kommuns södra del, som tidigare omfattades av Östgöta Dals landskommun respektive Dals härad.
Vadstena
Person
Mjölby/Skänninge Turistbyrå
Turistbyråverksamhet för Mjölby kommun som innefattar Mjölby, Mantorp, Skänninge, Väderstad och inte minst vår vackra landsbygd.
Mjölby
Vinghjul_1
Museiföreningen Risten - Lakviks Järnväg
Museijärnväg med tågtrafik sommartid
Åtvidaberg
Person
Naturskyddsföreningen Norrköping
Lokal krets av Naturskyddsföreningen som är Sveriges största natur- och miljöorganisation. Vi har en mängd av olika verksamheter inom natur och miljö som vänder sig både till föreningens medlemmar och allmänheten. Exempel:Förvaltar en fågelutställning m.m. på Naturarium, samt vårdar och sköter en slåtteräng, Nybygget nära Sörsjön.
Norrköping
Vadstena_guide_loggo
Vadstena Guideförening
Vadstena Guideförening är en ideell förening för Vadstenaguider. I vår publika verksamhet genomför vi guidningar för allmänheten som riktar sig både till kommuninvånare, besökare och turister. Vissa aktiviteter riktar sig mer till barn och andra mer till vuxna. Vi ordnar även öppna föreläsningar om Vadstenas historia.
Vadstena
Person
Vadstena turistbyrå
Turism runt Vadstena
Vadstena

Hembygdsförening

Dscf2988
Asby Uddes Hembygdsförening
Hembygdsförening på Asby Udde i Ydre kommun. Dämshults skola är vår hembygdsgård. Vi ansvarar bl.a. för kyrkstigen mellan Mareks by och Asby kyrkby.
Ydre
Hembygdsg%c3%a5rd
Björkebergs hembygdsförening
Förvaltar och driver verksamhet i hembygdsgården Ängsstugan i Björkeberg, Arrangerar årligen midsommarfirande mm.
Linköping
Person
Björsäters Hembygdsförening
Föreningens uppgift är att främja hembygdens kultur och att medverka vid vården av natur, landskap och kulturmiljö. Målet är att dokumentera och föra kulturarvet vidare till kommande generationer samt att bevara sammanhang mellan det förgångna, nuet och framtiden.
Åtvidaberg
Kraftta
Föreningen Kraftttaget
En ideell förening om lokalhistoria inom Boxholms kommuns gränser. Dokumenterar, förvaltar och sprider Boxholmshistorien. I arkivet finns tusentals fotografier i digital form, urklippsalbum, böcker, kartor och mycket, mycket annat...
Boxholm
Person
Grebo Hembygdsförening
Grebo hembygdsförening Föreningen bildades 1978 och omfattar för närvarande c:a 200 medlemshushåll. Grebo hembygdsförening anordnar olika kulturarrangemang.
Åtvidaberg
Lokologo
Hannäs Hembygdsförening
Hannäs Hembygdsförening bevarar och förvaltar hembygdsgården Domarvik till kommande generationer.
Åtvidaberg
Ydreg%c3%a5rden_k-arv
Hembygdsföreningen Ydregården
Föreningens ändamål skall vara att värna om natur och kultur i nuet och med tanke på kommande generationer. Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historiskt och kulturell synpunkt värdefulla traditioner. Att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering. Att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och gången tid. Att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling. Föreningen skall vara ansluten till regionalt hembygdsförbund. Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden
Ydre
Person
Karlsby Bygdeförening
I Karlsby finns en aktiv bygdeförening. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och har sina möten och många sina av aktiviteterna förlagda i och i närheten av Karlsby lägergård (f.d. Karlsby skola). En lägergård som också finns för uthyrning.
Motala
Kkv-logo2
Kinda kanals vänner
Stödförening för Kinda kanals bevarade
Linköping
Htmlimport_hov2
Kisa Västra Eneby Hembygdsförening
Bevarar och visar Kindas kulturarv. Hembygdsgård med kultur- och skolverksamhet
Kinda
Krk_logo
Krokeks Hembygdsförening
Föreningen bildades 1947 och vill verka för att kunskap om hembygden främjas och förs vidare till kommande generationer. Att kulturminnen bevaras och vårdas samt att naturminnen, naturvårdsområden och fritidsområden bevaras.
Norrköping
Landerydsparken
Landeryds hembygdsförening
Värnar om kulturarvet i Linköpings södra stadsdelar, tillika Landeryds församling.
Linköping
Liten_logotyp
Mjölby Hembygdsförening
Mjölby Hembygdsförenings geografiska verksamhetsområde utgörs av Mjölby tätort. Föreningen är partipolitisk och religiöst obunden.
Mjölby
Person
Oppeby Bygderåd
Samhälls och kuturförening
Kinda
Ekelid_logen_1_(2)
Oppeby Hembygdsförening
Hembygdsförening med Hembygdsgård i Oppeby,Kinda K:n
Kinda
Person
Ringarums hembygdsförening
Ringarums hembygdsförening arbetar sedan 1933 med att dokumentera det lokala kulturarvet i form av byggnader, traditioner, föremål och arkiv.
Valdemarsvik
Bjursbybronyhemsid11
Rystad Östra Harg Hembygdsförening
En hembygdsförening som täcker området Rystad och Östra Harg socknar. Vi bedriver forskning kring hembygden mm.
Linköping
R%c3%b6n%c3%b6_hembygdsf%c3%b6rening
Rönö Hembygdsförening
Föreningens uppgift är att vårda och bevara ännu befintlig bygdekultur samt försöka anskaffa och tillvarataga inom bygden befintliga föremål och redskap av kulturhistoriskt värde. Föreningen har ca 250 medlemmar och har för närvarande 500 registrerade föremål i sin samling vid hembygdsgården. Hembygdsgården, Segerbo 1:2 (byggår slutet av 1700-talet, renoverat år 1957, 1964) ägs och förvaltas av Rönö hembygdsförening.
Norrköping
Logganyaste
S:ta Ingrids gille
Skänninges hembygdsförening
Mjölby
Syalogga
Sya Hembygdsförening
Sya Hembygdsförening
Mjölby
Photo_1538997116721
Tjällmo Hembygdsförening
Föreningen bildades 1931 och har för nuvarande över 300 medlemmar. Föreningen styrelsen sköter bland annat museum, trädgård och sommarcaféet . Föreningen guidar både i hembygdsmuseum och om järnhantering i Skönnarbo, där det finns en vandringsled. Föreningen säljer också litteratur om platser och personer i Tjällmo. Spiksmide kan också ordnas efter överenskommelse både i smedjan och vid vattenhjulet. Hembygdsmuseet och Café med hantverk brevé håller öppet varje dag från midsommardagen t.o.m. början av augusti, kl 11.00 – 17.00.
Motala
Torpa_logo
Torpa hembygdsförening, Ydre
Föredrag, sammankomster, lieslåtter, gårdsvandringar, del i midsommarfirande, Sommaskep.
Ydre
Person
Valdemarsviks Hembygdsförening
Vårdar ortens historia och värnar våra traditioner.
Valdemarsvik
Wistlogga
Wist hembygdsförening
Föreningen med säte i Sturefors arrangerar utflykter, natur- och kulturvandringar i det vackra Eklandskapet. I Fornhemmet, Bjärka-Säby med örtagård och perennrabatt vårdas de gamla byggnaderna med föremål och textilier. Visningar hålls i Fornhemmet söndags-eftermiddagar under sommaren. I Bomtorpet, Sturefors hålls möten och studiecirklar, våffelfest och julmarknad och andra aktiviteter.
Linköping
Person
Ödeshögs Hembygdsförening
Föreningen är en allmännyttig ideell förening, partipolitiskt obunden. Föreningen vill verka för att natur och kulturminnen i Ödeshög med omnejd bevaras samt att kunskapen om och kärleken till hembygden växer. I denna uppgift ingår att efter bästa förmåga söka arbeta för hembygden genom att bevara och utveckla vår fina hembygdsgård i Ödeshög med dess hus och samlingar. Vår hembygdsgård skall vara en kär tillflyktsort för alla året runt.
Ödeshög
Person
Östkinds Hembygdsförening
Hembygdsförening på Vikbolandet. Kultur och hembygdsvård.
Norrköping
Person
Östra Skrukeby Hembygdsföreing
Vårt verksamhetsområde är Östra Skrukeby socken mellan Linköping och Norrköping. Skrukeby Storgård i kyrkbyn är vår hembygdsgård. Vi välkomnar till Café Skrukeby på fredagkvällar, till Valborg, midsommarfirande, byvandringar m.m.
Linköping

Konst och kultur

Kabinett
Affären Svalsjö med Pers mekaniska kabinett
Se vår hemsida www.helldorff.se
Kinda
Person
Bo Olls
Arbetat inom region Östergötland/Östsam med ansvar för kulturarvsfrågor..
Norrköping
Person
Föreningen Bersbo koppargruvor
Verkar för att bevara och utveckla det som finns kvar av Bersbo gruvby och miljöerna runtomkring. Verkar för att på olika sätt utveckla besöksnäringen och samverkan mellan aktörer i området. Söker medel för att restaurera den bevarandevärda gruvlaven över det Adelswärdska schaktet.
Åtvidaberg
Img_20180312_104019
Keramikfabriken
Försäljning av keramik
Åtvidaberg
Gertuds_brosch_och_tankebubbla
Marie Länne Persson (Mediana HB)
Balladsångerska, folkmusiker, föfattare, pedagog mm. Specialliserad på Medeltida Ballader i sång, dans, berättande och bild. Författare till "Romanifolkets visor" 2012, "Källan i Slaka - en bok om svensk folkmusik 2014", "Kaller var deras skog - balladen och berättelsen" 2016. Musikframträdansen, berättarkonserter, workshops.
Linköping
Mc_skpg_logotyp_cmyk_positiv_color_for_tryck
Medeltidscentrum, Söderköpings kommun
Medeltidscentrum vill berätta om Söderköpings kulturarv med fokus på medeltiden. Eftersom Medeltidscentrum inte är en plats arbetar vi dels med utställningar och installationer i stadsmiljön, dels med tillfälliga utställningar, dels med föredrag, appar och broschyrer.
Söderköping
Person
Nya skådebanan i Östergötland
En ideell organisation vars mål och syfte är att locka nya människor ut till kultur.
Linköping
Logga3
Ordtala förlag
Media inom historia och kultur.
Linköping
%c3%96stg%c3%b6tamusiken_logotyp_med_ny_byline
Östgötamusiken
Östgötamusiken har 17 fast anställda musiker som delar sin tid mellan orkestern Östgöta Blåsarsymfoniker och de tre mindre ensemblerna Östgöta Brasskvintett, Crusellkvintetten och Östgötabandet – vilka varje år ger hundratals konserter runt om i hela regionen. Med Östgöta Blåsarsymfonikers konsertserie ”Crusellserien”, kammarmusikserien ”Konstpaus”, konsertserien för barn ”Musik på Winden”, konserter på skolor, förskolor, servicehus, äldreboenden, hos PRO-föreningar, kammarmusikföreningar, jazzföreningar, i samarbete med körer, amatörmusiker, barngrupper och så vidare, gör vi vårt bästa för att leva upp till vårt motto – “För alla i regionen!”.
Linköping

Kyrka

12705389_458363634359204_6619386559080468530_n
Folkungabygdens pastorat
Kyrklig verksamhet. Kyrkor och kyrkogårdar som kulturbärare, traditioner, och andlig upplevelse
Mjölby
Person
Svenska kyrkan i Norrköping
Svenska kyrkan i Norrköping har inte mindre än 27 kyrkor och sex kapell. Alla är en del av vår gemensamma kulturarv. Varje kyrka bär på en rik historia. Här finns en stor mängd inventarier som alla bär på en historia. Kyrksilver, kyrkotextilier, predikstolar, altartavlor med mycket mera. Svenska kyrkan bär också på en levande tradition, som burits under många tusen år, i form av de ritualer som gudstjänst, dop, begravning och vigsel innebär. I podden Kyrkans kulturarv lyfter vi fram kulturarvet. Välkommen som lyssnare. Och välkommen att upptäcka våra kyrkor!
Norrköping

Museum

Dsc00633
Boxholms bruksmuseum
Boxholms Bruksmuseum är inhyst i den gamla bruksvarnen ifrån 1777. I museets samlingar finns föremål, bilder och dokument ifrån det gamla Boxholms Bruk och de många olika verksamheter som bedrevs i Boxholm från ca 1582 till nutid.
Boxholm
Topbkg
Brukskultur Åtvidaberg
Museum, arkiv och dokumentationsverksamhet
Åtvidaberg
Charlottenborgs_slott
Charlottenborgs slott
Slott med anor från 1600-talet, beläget i centrala Motala. Museum som visar bland annat Sophia Isbergs träsniderier och en utställning om stenåldern.
Motala
Datamuseet_logo
Datamuseet IT-ceum
Visar och samlar svensk datorhistoria.
Linköping
Ekens_slott-151x113
Ekenäs slott
1600talsslott. Visningar, spökvandringar, riddarspel och julmarknad.
Linköping
Fvm_1rad_rgb
Flygvapenmuseum
Flygvapenmuseum är ett modernt teknik- och kulturhistoriskt museum som speglar det svenska militärflygets utveckling från pionjärtid fram till i dag.
Linköping
Gamla-linkoping-logo_(kopia)
Friluftsmuseet Gamla Linköping
I Friluftsmuseet Gamla Linköping, ett av Sveriges största friluftsmuseer, visas livet för hundra år sedan. Här finns drygt hundra trähus från 1600-1900-talet, många museer och utställningar, kullerstensgränder, historiska trädgårdar, butiker och serveringar. Djur och natur kan upplevas i Vallaskogen och det lantliga Valla gård. En mängd aktiviteter och evenemang för barn och vuxna erbjuds hela året, med ett utökat utbud under Tidernas sommar, från slutet av juni till mitten av augusti.
Linköping
Nsm_logo
Färgargårdens friluftsmuseum
Färgargårdens friluftsmuseum är Sveriges enda färgerimuseum och ligger naturskönt i Norrköping. Det drivs av Norrköpings stadsmuseum och gestaltar hur en färgargård såg ut på 1800-talet. Under sommaren öppnar vi upp gården och visar på ett tidsenligt sätt hur livet gick till på 1800-talet och hur färgningen gick till.
Norrköping
Logga_liggande_svart_-_1280__960_ny
Gusums Bruksmuseum
Ett museum som visar produkter, maskiner och dokument från en nästan 350-årig bruksindustri. Blixtlås, mässingsprodukter och avvattningsviror för pappersindustrin är de tre "huvudgrenarna" av produktionen.
Valdemarsvik
59021_o
Lantbruksmuseet Ljusfallshammar
Museet visar livet på landet huvudsakligen under nittonhundratalets första hälft.
Finspång
Rakt_slott_liten_bild
Löfstad slott
Här kan du uppleva en genuin och orörd svensk slottsmiljö från 1926. Slottet och parken visas för besökare och är en donation från Emilie Piper.
Norrköping
Screenshot-www.motala-industrimuseum.com-2017-11-14-15-35-35-925
Motala Industrimuseum
Museum som gestaltar Motalas industrihistoria.
Motala
9dd356dc5041d7b2184aefc19effcb0f
Motala Motormuseum
Visar motor- och teknikhistoria från sent 1800-tal och framåt. På en yta av 2400 kvadratmeter finns c:a 350 fordon. Se cyklar, radio och tv, fotoutrustning, motorcyklar, veteranbilar, sportbilar och elbilar.
Motala
Kommunlogga
Museilägenheterna på Svarta raden
Två museilägenheter som gestaltar arbetarbostäder från 1853 och 1902.
Motala
Logo2
Nostalgikvarnen i Björsäter
Välkommen till en resa i tiden där vi tittar tillbaka i historien, från 1800-talet till mer modern tid, med fokus på 50-, 60-, och 70-talet. Ni finner prylar och bruksföremål i en genuin miljö där det mesta finns att köpa. Beläget i den vackra gamla Kvarnen i Björsäter, på Stationsvägen 3. Kvarnen byggdes år 1934 och var en central punkt i Björsäter fram till mitten på 50-talet.
Åtvidaberg
Kommunlogga
Sveriges Rundradiomuseum
Beläget i den byggnadsminnesförklarade sändarstationen från 1927. Härifrån sändes radio med det berömda anropet "Stockholm-Motala!"
Motala
1344721
Vadstena stadsmuseum
Berättar om städers historia med Vadstena som utgångspunkt. Fokus på vardagsliv.
Vadstena
9dd356dc5041d7b2184aefc19effcb0f
Vätternakvariet
Vätternakvariet visar i 15 akvarier fiskarter från vättern och tropiken. Det ligger i den gamla tullkammaren nära Motormuseet i Motala. I åtta av akvarierna hittar du kända och okända Vätternfiskar så som öring, gädda gös och ål. I sju simmar tropiska fiskar från Afrika, Asien och Sydamerika. Här ser du bland annat turkiska doktorsfiskar, pirayor och elektrisk ål.
Motala
Img_20140730_205409
Östergötlands museum
museiverksamhet för hela Östergötland.
Olmlogga
Östergötlands museum
Länsmuseum för Östergötland. Förutom samlingar och bibliotek finns uppdragsarkeologi, konservering, byggnadsvård och Konstkonsulent
Linköping

Nätverk

Arkivn%c3%a4tverket
Arkivnätverk Östergötland
Nätverk av arkiv i Östergötland
Linköping
Kisabild
Kindabild
Ett fotonätverk mellan hembygdsföreningar, Kinda kommun och privata aktörer i Kinda.
Kinda
Karvlogga
Kulturarv Östergötland
Driver nätverket Kulturarv Östergötland, med syfte att främja kulturarvsrelaterad verksamhet i Östergötland.
Linköping
Norrköping
3115070
Östgötaljud
Ett samarbete/nätverk för att vårda, tillgängliggöra och levandegöra ljud.
Linköping

Släktforskning

Dislogga
DIS-Filbyter
DIS är en förkortning för Datorhjälp I Släktforskningen och är en förening som bildades redan 1980. DIS är rikstäckande och har ett antal regionföreningar där DIS-Filbyter omfattar Östergötland och delar av södra Södermanland. Det finns även ortsgrupper på flera ställen i Östergötland. DIS-Filbyter finns i föreningshuset Fontänen på Västra Vägen 32 i Linköping där det finns ett 10-tal datorer med abonnemang hos Arkiv Digital, Riksarkivet m.fl. Där finns också erfarna släktforskare som gärna hjälper till med din forskning.
Linköping
%c3%b6gflogo
Östgöta Genealogiska Förening (ÖGF)
Östgöta Genealogiska Förening (ÖGF) är en regional förening för den som släktforskar i och om släkter i Östergötland. Föreningen bildades 1950 men efter ett par års verksamhet föll föreningen i dvala för att inte vakna upp igen förrän 1979. Sedan dess har verksamheten vuxit år från år för att nu, år 2018 omfatta ca 1000 medlemmar. Verksamheten består av traditionell släktforskning, föreläsningar, kurser, utställningar, studiebesök, samt s.k. "öppna hus" där verksamheten presenteras för allmänheten. Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund. Verksamheten är koncentrerad till de två storstäderna Linköping och Norrköping där ÖGF har egna lokaler med omfattande bibliotek som står till medlemmarnas förfogande under lokalernas öppettider.
Linköping

Studieförbund

Person
Studiefrämjandet Östergötland
Folkbildningsverksamhet i alla kommuner i länet. Våra profiler är natur, miljö, djur och kultur Vi har 19 medlemsorganisationer inom våra profiler och vi samarbetar också med lokala organisationer m.fl.
Bildalogotyp_svartochrod_word
Studieförbundet Bilda Sydöst
Erbjuder studiecirkelformatet Digital Kulturverkstad i samarbete med Kulturarv Östergötland för ökad kunskap om hur man digitaliserar bilder, texter, film och publicerar på k-arv.se och mobila sidor för Vandringar och guider med Kulturarvs egna publiceringsverktyg kopplat till qr-koder.
Linköping

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram