Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Motala Ström viktig för Motala

Motala ström rinner från Vättern till Östersjön. Strömmen börjar i Motala och rinner österut via sjön Boren. Strömmen går paralellt med Göta kanal genom Motala. Anledningen till att de går paralellt och att  man grävde kanal här när strömmen ändå fanns, är helt enkelt att vattnet var alldeles för strömt för båtarna som skulle färdas på kanalen. Strömmen fortsätter sedan via sjöarna Roxen,och Glan för att mynna ut i Bråviken.Strömmens totala längd är ca 100 km räknat från Vättern till Östersjön. 

Redan under medeltiden tog man tillvara på strömmens kraft och placerade vattenhjul i forsrännor, som drev kvarnar och sågar. Man kan säga att det tidiga Motala i första hand var en kvarnby till att börja med. Enbart Vadstena kloster hade åtta kvarnar mellan Vättern och sjön Boren på 1400-talet. På samma sträcka låg det på 1700-talet minst femton kvaranar och en mängd smedjor, hammare, sågar och arton lax- och ålfisken.

                                                           


1822 tog Baltzar von Platen initiativet att bilda Platenssmedjan, som senare skulle bli det anrika Motala Verkstad. Den anlades på en smal remsa mellan Göta kanal och Motala Ström, där verkstaden kunde ta vara på fallhöjden på ca 10 meter mellan kanalen och strömmen och utnyttja drivkraften.

Motala kraftstation byggdes i slutet av första världskriget och var det fjärde största i ordningen i Sverige. Vattenståndet i Motala ström höjdes och gården Hårstorp lades under vatten och strömmen vidgades till Hårtosprssjön. Målet var att man skulle använda sig av de naturliga förutsättningarna så effektivt som möjligt. Under byggnadstiden jobbade som mest 450 man under sommaren 1920. 

Strömbron vid Motala hamn,var först en bro i trä som fanns på plats i nästan 400 år. Bron hade behövts repareras eller helt byggas om genom åren.1787 blev den nuvarande stenbron med sina nio valv färdig.