Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Korumplats

Den 3 juli år 1944 inträffade en minolycka i Palovaara i Lappland. Fjorton värnpliktiga i militär beredskap omkom när stridsvagnsminor exploderade; nio livgrenadjärer från I4 i Linköping och fem ingenjörssoldater från Stockholm. Dessutom skadades elva, en av dem svårt. Det var under ett minröjningsuppdrag som olyckan hände. En manöver som skulle vara helt ofarlig.

I Östgöta Correspondenten från 4 juli 1944 står bland annat följande om olyckan:

"Marken skakade på ett område av flera kilometer och en svart kaskad av jord slungades ett 50-tal meter upp i luften. I hus 2 à 3 km från olycksplatsen öppnades dörrarna av skakningarna och lufttrycket. Flera av männen ljöto en ögonblicklig död och andra blevo mer eller mindre skadade. Det stod genast klart att explosionen krävt många dödsoffer. Så gott som alla, såväl de döda som de ännu levande, hade fått kläderna bortslitna från kroppen. Samtidigt måste emellertid sökandet efter offren, som vid explosionen slungats ända till 200 meter från olycksplatsen, bedrivas med största möjliga försiktighet med hänsyn till fara för nya detonationer i minfältet." 

 

Veteranernas minnesmärke

Detta minnesmärke tillägnas militära och civila utlandsveteraner och uppfördes 2019. Initiativet kom från veteraner i Linköping för att kunna samlas på en plats för sorg och saknad, men också för hopp och läkning. Minnesstenen blir en plats där veteraner och anhöriga kan minnas sårade och stupade kamrater och uppleva erkänsla och respekt från samhället.

 

Fanöverlämning

Fälttecken har en lång historia. Från början användes dessa tecken i strid för att signalera var de olika trupperna befann sig. Man hade olika fälttecken för olika truppslag, exempelvis för infanterister och kavallerister. De benämns bland annat fanor, standar eller dragonstandar, beroende på vilket truppslag de tillhör. När ett nytt fälttecken överlämnades till förbandet svors en faned, vilket innebar att soldaten sedan var knuten till sin fana och fälttecken. Efter mitten av 1800- talet var det inte ovanligt att fanan försågs med namn på fältslag där förbandet vunnit. Det kan vi se på Livgrenadjärregementets fana. 

Nya fanor överlämnas när förändringar sker i organisationen eller när den gamla är utsliten. Den nya fanan överlämnas i första hand av H.M Konungen. Vid denna minnessten överlämnades en ny fana 1964 av Gustav VI Adolf till Livgrenadjärregementet i Linköping.

“H M Konungen har i nåder beslutat att mottaga regementet 25/9 1964 och överlämna en ny fana, vilken därefter som enda fälttecken skall föras vid regementet. Med vördnad, tacksamhet och stolthet betrakta forna och nuvarande livgrenadjärer de fanor som i alla skiften varit regementets symboler. Allt framgent skall de hållas i helgd.” Sven Widegren, regementschef

 

Arkivfilm från 1964, Livgrenadjärregementet tilldelas en ny fanan av Gustav VI Adolf som också signerar den minnessten som står på platsen än idag.

 

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow