Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Minnesmärken

Två minnesstenar minner om en det kungliga Livgrenadjärregementet och dess infanterister och kavallerister. Stenarna restes ursprungligen på Malmen 1891 och flyttades till Linköping 1925. De berättar om tillvaron på Malmen innan garnisonen byggdes och om hjältedåd och tappra soldater genom historien. 

Infanterister, som tidigare kallades fotfolk, är soldater som strider till fots. Kavallerister var ryttarna som stred till häst. Numera är denna del av armén motoriserad i fordon och flyg. Från början kallades dessa två olika avdelningar av armén Första livgrenadjärregementet och Andra livgrenadjärregementet, men under 1900 talet slogs de ihop och bildade I4. 

Minnesstenarna står idag i Garnisonsparken, som är skapad som en pampig entré till Garnisonsområdet, och anlades runt 1920. Här finns en dubbel lindallé, ankdammens vattenspegel, och tidigare låg även ett ryttartorp här. Torpet flyttades till platsen på 1920-talet för att visa hur ett indelt soldattorp såg ut. Torpet finns i dag i Gamla Linköping och du kan besöka det utmed denna vandring. 

I Garnisonsparken fanns från början även trädgårdsland, som var avsedda för underofficerarna, som bodde i närheten. Odlingarna ersattes senare av soldathemmet, vars syfte var att skapa samhörighet mellan soldaterna och minska drickandet och annat ohälsosamt leverne. 

I parken finns också en förskola som bildades som ett föräldrakooperativ för officerarnas barn. Den drivs än idag som ett föräldrakooperativ, men är nu öppen för alla barn. 

Syftet med Garnisonsparken var att visa upp en välordnad och gedigen bild av den militära verksamheten, men det var också en plats för stadsborna för rekreation och närhet till naturen. 

Arkivfilm från invigning av Ryttartorpet i Grenadjärparken 1925.

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow