Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Bron byggdes 1934 och byggdes dammen nedströms som styr in vattnet till kraftverket i Ljungsbro. Uppdämningen gav en högre vattennivå och då behövdes en ny bro.

Norr om sjön kan du se förkastningsbranten. Där växer skog. Norr om bron, på andra sidan, eroderar Motala ström bort kanten på Risängen. Om du har tur kan du se in i jorden. Det översta, bruna hålls ihop av gräsrötter. Vad ser du under? Jag såg inget, för just nu är jorden täckt av snö.

Gå tillbaka över bron och stanna vid tegelbyggnad Ljungs råvattenintag

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow