Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Ljungs slott ligger på en kulle av berg, Risängen på andra sidan ligger på en annan kulle av berg. Motala ström är smalare här än vad den är uppströms och nedströms, därför strömmar vattnet fortare.

Norr om sjön kan du se en lång hög brant. Berget på norra sidan har förskjutits jämfört med berget på södra sidan. Geologer kallar det en förkastning. Du kan följa förkastningen ända från Motala till Bråviken. På norra sidan är det skog, på södra sidan är det slätt. Skogen består mest av berg med ett täcke av morän, slätten består mest av lera med kullar av sand, och ibland av berg

Gå tillbaks lite och ta grusvägen längsmed ladorna. Sväng vänster vid asfaltsvägen och stanna vid bron över Motala ström.

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow