Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Veta runsten vid kyrkan

Veta kyrka

Stenen har i tvärsnitt en tämligen kvadratisk form och har runslingor ristade på två av sina fyra sidor: den norra och den västra. Materialet är röd granit.Ristningen är vikingatida; mer precist dateras den till 1000-talet.

Runskriftens betydelse:

"Karle jämte Gunnar reste denna sten efter Hamunde,sin broder,en kämpe god,Gud Hjälpe själen."