Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Sya Runsten vid kyrkan

Runsten Sya ÖG 200

Stenen är 215 cm hög och är i granit. Runstenen har varit en grindstolpe varav mycket av ristningarna har försvunnet

Daterad till ca 980-1015

Runskriftens betydelse:

"Gera lät göra minnesvård efter Germe, en duglig tegn, (sin) make"