Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Nu kör vi genom Vallaskogen som tidigare tillhörde Valla gård och dessförinnan Valla by, med anor från järnåldern. Förr i tiden användes skogen som betesmark för kor. Men inte bara det, i skogen hämtade man även mat, ved och timmer som man behövde för att bygga hus och tillverka olika saker.

Arkeologer, som har undersökt Vallaskogen, har hittat många spår efter människor, som bodde och odlade här för tusentals år sedan. De fornlämningar som finns här är gravar, boplatser och ett system av hålvägar tvärs över skogen. Hålvägar ser ut som diken och var forntidens rid- och körvägar.

Vallaskogen är idag ett naturreservat på ca 80 hektar. Det innebär att skogen är skyddad för framtiden. På 1960- och 70-talet fanns planer på att dra en stor bilväg rakt genom skogen. Motståndet mot vägen var stark och en folkomröstning avgjorde att det inte skulle bli någon väg.

 

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow