Smedstorps Dubbelgård

Platser, Byggnader/arkitektur

För några hundra år sedan var Smedstorp i Ydre en gård som alla andra. I dag utgör de timrade och omålade byggnaderna ett ovanligt inslag i det omgivande landskapet.

Här kan du uppleva en kulturhistorisk miljö. Ströva runt och betrakta husen. Kika in där det är öppet. På sommaren finns möjlighet att delta i visningar och aktiviteter. När du besöker gården, så tänk på att visa hänsyn till de som bor i ena stugan.

TORPEN KRING GÅRDEN

Följer man grusvägen norrut ligger torpet Hagalund som är öppet för besökare. Ytterligare två torp och en kvarn har funnits på gården men dessa är borta. Följer man grusvägen i andra riktningen passerar man två gravfält och då får man också en utblick över det vackra odlingslandskapet med hamlade träd och betade hagmarker.

Torpet hagalund

OM GÅRDEN OCH BYGGNADERNA

Smedstorps dubbelgård har dubbel uppsättning av nästan alla byggnader eftersom det är två gårdar på samma gårdsplan. Den slutna gårdsplanen är uppdelad i en mangård och en fägård. I mangården ligger bostadshus och visthusbodar. I fägården finns fähus, logar och vagnshus. Mangård och fägård hålls åtskilda av ett spjälstaket.

Häst och vagn i backe

Tidigare gick vägen över ladugårdsbacken mellan husen. Då var här liv och rörelse, korna skulle ut på bete och in och mjölkas. Hästen spändes för vagnen och veden höggs och staplades på ladugårdsbacken. Skörden kördes in i logarna för förvaring och lövtäkten skulle in i lövladan.

På Smedstorp finns flera ålderdomliga byggnader av  de slag som var vanliga på 1700-talet. Stolpboden från 1741 är en visthusbod som står på stolpar för att den ska stå torrt och luftigt och för att skadedjur inte ska komma åt mat och husgeråd som förvarades i boden. Gårdens äldsta byggnad är en förrådsbod vars bottenvåning är daterad till 1697.

Tvillingstugor och dubbelgårdar har varit vanliga i södra Östergötland och i norra delarna av Småland. Oftast var det två bröder som brukade var sin gård i så kallad sämjedelning. Ibland övergick gården till att brukas av en familj. Smedstorp blev uppmärksammat genom Nordiska museets byundersökningar på 1920-talet.

Gården genomgick laga skifte först 1942 som en av de sista i Östergötland. Smedstorp ägdes av ett brödrapar där den ena brodern fick flytta ut och byggde den vitputsade villan som ligger sydväst om de äldre byggnaderna.

År 1953 köpte Östergötlands museum alla de ålderdomliga byggnaderna och tomten. På så sätt räddades byggnaderna från att flyttas eller helt förfalla. Ättlingar till de båda bröderna äger och brukar fortfarande jordbruksmarken. Smedstorp är byggnadsminne och kulturreservat.

VÄGBESKRIVNING

Kör väg 134 mot Österbymo, följ separat skyltning till Smedstorps dubbelgård.

Inlagt av: Östergötlands museum
Kommun: Ydre
Ort:

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museum

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language: