Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.

Licens

×

Länslasarettet i Linköping

Byggnader/arkitektur, Personer/Livsöden, Släktforskning

2010 påbörjades en omfattande ombyggnation på Universitetssjukhuset i Linköping, men när började den första sjukvårdsverksamheten på platsen? Redan 1892 påbörjades bygget av det första sjukhuset på det som är US-området idag.  Länslasarettet i Linköping som byggdes kom att ta tre år att uppföra och i september 1895 kunde de första patienterna skrivas in. 

Den tidiga sjukvården i Linköping bedrevs från ett sjukhus på hospitalsområdet, det som idag är Hospitalstorget. På hospitalsområdet hade det bedrivits sjukvård sedan 1770-talet. 1863 bildades Östergötlands läns landsting och sjukvården kom därefter att bedrivas av landstinget.

Det var arkitekten Axel V Kumlien som ritade lasarettsbyggnaden. Han hade tidigare ritat andra sjukhusbyggnader såsom delar av Serafimerlasarettet och Sofiahemmet båda i Stockholm. Den förste lasarettsläkaren, överläkare Wilhelm Hallin, var själv delaktig i byggprocessen. Han skulle se till att lokalerna blev ändamålenliga för den vård som skulle bedrivas.

När byggnaden stod klar 1895 bestod den av 151 sängplatser och cirka 100 personer kom att vårdas samtidigt. Lasarettet kom att växa och 1913 byggdes en turberkulospaviljong. 1915 påbörjades arbetet med fler genomgripande ny- och ombyggnationer av lasarettet och 1925 invigdes Centrallasarettet i Linköping.   

Byggnaderna av det gamla lasarettet finns kvar än i dag och används även idag för vård. Byggnaden heter Hus 1 och ligger på US-området mot Trädgårdsföreningen. Det är den ljusbruna fastigheten som pekar med sina flyglar mot det nya parkeringshuset vid norra entrén. Huset har genom åren byggts om och förändrats. Husets fasad är idag rappad, till en början var huset i tegel. Fönstren som nu har hela glas var till en början spröjsade vilket var utmärkande för huset.

Hur kommer US-området se ut om ytterligare hundra år, kommer vård även då bedrivas i stora sjukhuskomplex? Troligt är nog att våra behov av nya sjukhuslokaler kommer behövas även framöver, oavsett hur friska vi än blir, men de byggnaderna kommer nog vara anpassade för framtidens behov och syften.

Hos Regionarkivet i Östergötland finnas arkivet för Länslasarettet i Linköping som består av det administrativa arkivet och det består av t.ex. lasarettsdirektionens protokoll 1823-1924, inventarieförteckningar 1839-1924, utspisningslistor 1863-1924, huvudräkenskaper 1814-1924 och handlingar rörande intagna soldater s.k. ”lantvärnister” 1808-1809 samt om franska krigsfångar 1813-1814. Här finns också handlingar från byggnadskommittéer 1885-1927, bl.a. rörande byggandet av lasarettet på dess nuvarande plats invigt 1895. Det finns även Ritningar från byggnationen och ombyggnationer.

I det medicinska arkivet finns det odelade lasarettet med patienthandlingar från 1793 och framåt. Lasarettet delades i en medicinsk och en kirurgisk klinik 1925, vilka bildar egna arkiv. Lasarettsdirektionens administrativa arkiv fr.o.m. 1925 ingår i arkivet för Hälso- och sjukvården i centrala Östergötland.

Författare: Henrik Lind
Inlagt av: Regionarkivet i Östergötland
Kommun: Linköping
Ort: Föreningshuset Fontänen
Licens:
Bild för licensen CREATIVE COMMONS ERKÄNNANDE ICKE KOMMERSIELL (CC BY-NC)

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram