Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Arbetsbild

Epilog

Hällestads bergslag började redan mot slutet av sjuttonhundratalet förlora sin roll som råvarufyndighet. Bergslagen upphörde dock först vid midsommar år 1820. Hyttor och hamrar levde emellertid vidare och bruksrörelsen i förändrad form blomstrar förvisso än i dag.

Under Bergslagstiden betalade bergsmansgårdarna motsvarigheten till våra dagars fastighetsskatt i relation till hur många dygn bergsmannen under året deltagit i smältningen vid det hyttelag hemmanet tillhörde. Smältningsdygnen blev med åren allt färre och lantbrukets andel av böndernas inkomst dominerade över järnhanteringen, men bergsmännen höll ändå fast vid sin rättighet att beskattas som bergsmän. Undra på det.

Man har räknat ut, att när bergslagen upphörde ökade statens inkomster från området med 3200 procent. Tala om skatteplanering!

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram