Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Malmstorp

Malmstorp – ett "avhyst" hemman

När inbrukarna i gruvan kom för att göra sina "arbetsskott" vid gruvan övernattade  de i enkla redskapsbodar eller återvände hem vid arbetspassets slut. När Finspongsgodset skulle delta måste däremot godset städsla fast arbetskraft. 

Louis de Geer den yngre lät "avhysa" Manstorps hemman till äng under Hällestad gruva. Den odlade jorden delades upp i sju lotter på vilka anlades torp som bostäder för arbetarna från Finspång. I Kyrkböckerna står torpen antecknade under samlingsnamnet "Södra Grufvan". Beteckningen finns kvar långt in på 1800-talet, långt efter det att gruvdriften upphört.

Torparna vid "Södra Grufvan" var inte enbart sysselsatta med gruvarbete utan deltog också i den viktiga skogskolningen och huggning av veden som användes vid tillmakningen i gruvorna. På lagaskifteskartan från 1844 är samtliga byggnader vid Gruvbacken redovisade. Av kyrkböckerna framgår att det då bott ett femtiotal människor skrivna under "Södra Grufvan". Husgrunderna efter torpen är ännu skönjbara.

Vid en bebyggelseinventering som Hällestad Hembygdsförening genomförde år 1974 har äldre personer från trakten kunnat namnge tre av torpen, som kallats "Magnisastugan", "Kvastjohannas" och "Abels stuga".

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram