Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Bergslagen upphör

Hällestads bergslag upphörde år 1820. Beslutet föregicks av en utredning som fastslog, att bergsbruket hade spelat ut sin roll. Statsmakten hade bestämt sig för nedläggning och slutomdömet är onådigt:

”Allmogen i Hällestad hämtar numera av åkerbruket sin huvudsakliga näring. Vad som brister däri fylls, dels genom boskapsskötselns avkastning, som inte är obetydlig i en bygd som denna, där stora betesmarker är tillgängliga, dels genom skogarnas inte alltid lovliga användning. Bergsbruket är numera blott en binäring, som sköts efter bekvämlighet de tider av året när andra näringsgrenar inte sysselsätter arbetarna.

Den brukliga tillmakningsmetoden frikallar bergsmannen från inköp av krut. Gruvbrytningen verkställes med uppoffring endast av några famnar ved och några dagsverken, vilka merendels bestrides av barn, gubbar och tjänstefolk, som i alla fall ska födas och underhållas under de långa mellanstånden i lantbrukets skötsel."

Sigill


Hällestads bergslags sigillstamp är försvunnen. Inte ens ett avtryck i vax eller lack är påträffat, men i den Palmsköldska samlingen på Carolina Rediviva i Uppsala finns ett blindtryck av sigillet gjort i ett mjukt papper, någon gång på 1600-talet.

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram