Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Storgruvan

Storgruvan och vattnet

Storgruvan är donlägig. Det innebär att den går snett ner i berget. Längdaxeln sträcker sig 200–300 meter från dagöppningen och når ett lodrät djup av närmare 100 meter.

Storgruvan

Storgruvan uppfanns år 1647. Den har varit den mest givande av Hällestads alla gruvor. Brytningen skedde i samverkan mellan bergslaget och Finspong.

Storgruvan sluttar snett in i berget och har därför i kombination med starkt vatteninflöde varit mycket svår att bearbeta. Huvudgången sträcker sig minst 200 meter ner i berget och når ett vertikalt djup av 100 meter. År 1655 arbetade berglaget under ett gråbergstak, som störtade in och blockerade huvudgången.

Efter ett flerårigt ”ödesmål” lyckades man sänka ett nytt schakt bakom rasmassorna. Arbetet kunde nu återupptas, men problemen med vattenuppfordring, bristen på ”väderväxling”(syrebrist) och hettan från eldarna ökade år efter år. Assessorn Louis De Geer tröttnade tillsist. Han sade upp sitt delägarskap och lämnade gruvan. Strax därefter hittade bön­derna nere i djupet ett nytt malmstreck. Nu ville Finspong komma tillbaka. Bönderna vägrade först, men måste vika sig för Bergscollegiums påtryckningar.

kaplan
Kaplanen i Hällestad ledde protesterna från predikstolen: ”Vår gruva går bort för mutor.”

Vattnet tog överhanden

De Geer återinträdde trots oppositionen och började tillsammans med berglaget sänka ett nytt schakt ner till malmgången. Man brände sig trettio meter rakt ner genom gråberget till ett stort bergrum.

Sänkningen tog flera år i anspråk medan brytningen samtidigt fortsatte i orterna inunder. Där nere i djupet hade berglaget under tiden stött på en större spricka i berggrunden. Nu ökade vatteninflödet. Tre ”Konstmästare” efter varandra inkallades för att konstruera pumpverk. Den siste i raden, var den unge ”Christopher Pålhammar.” Alla försök misslyckades. År 1702 ödelades Storgruvan. Senare har två gigantiska, men fåfänga tömningsförsök blivit gjorda. Alla visste ju, att den åtrådda malmen stod (och står kvar) där nere under vattenmassorna. ”Mäkta skön!”

 

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram