Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Karta bergslagen

Bergslagen växer fram

Ordet socken brukar härledas ur verbet söka. De människor, som sökte sig samman för att bygga en kyrka, bildade en socken. När bergslagen uppstod, anar man en rörelse i motsatt riktning. Socknens och bergslagens gränser sammanfaller därför inte alltid med varandra.

Villkoret för medlemskap i bergslaget hette: Tillgång till skog! Bergsbruket slukade skogen. Järnmalmen bröts med eldar, som sprängde hällarna. Malmen rostades med ved och smälthyttorna värmdes med träkol. Under inblåsning av luft ökade temperaturen i hyttan och malmen blev flytande. Järnet sjönk till bottnen av ugnen och den smälta bergarten flöt ovanpå järnet. Tackjärnet, som bildades, måste därefter glödgas på nytt i vattendrivna hamrar för att övergå till smidbart järn eller stål.

Alla dessa arbetsmoment krävde endera ved eller träkol som värmekälla. Hela skogar, bokstavligen talat, vandrade ner i gruvhålen.

Med kyrkbyn i Hällestad som ett nav växte bergslagen fram och kom med tiden att omfatta även närbelägna skogshemman i grannsocknarna.

framväxt

Av timmer de högg på platsen byggde de enkla anordningar för uppfodring av malm och vatten.

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram