Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Östgötamilan

År 1763 fick Hällestad socken en ny komminister vid namn Hans Toll. Herr Hans inspekterade sitt löneboställe och fann, att skogen innehåll mängder av vindfällen och torrskog. Han kom då på idén, att utöka boställets inkomster genom att kola torrskogen.

Komminister Toll var väl förtrogen med livet i bergslagen. Han var född i Torp i Hällestad socken.

Komministern lät sina drängar sköta kolningen på fäderneärvt sätt, med lika lång ved rest i två våningar ovanpå varandra. Resultatet av kolningen blev inte alls vad Komministern hoppats på. Kolfångsten betalade nätt och jämnt sina utgifter. Herr Hans började då fundera över kolningsmetoden. Skulle den inte kunna förbättras? Herr Hans menade, att om veden höggs i en enda längd istället för två, borde kolutbytet öka, eftersom andelen små kol och spill skulle minska. Drängarna fick pröva teorin och teorin höll.

Komministerns kolningsmetod blev uppmärksammad av Bergsfogden, som berättade för Bergmästaren, som rapporterade till Bergscollegium. På så sätt blev "Komminister Tolls kolningsmetod" känd och tillämpad inom bergslagen i hela landet.

Komminister Tolls mila är den ännu i dag bland äldre skogsmän välkända "Östgötamilan".

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram